x
x

Doktori medicine u sustavu zdravstva 2009. i 2012. godine

  07.12.2013.

Mogući opseg, vrstu i kvalitetu rada u sustavu zdravstva određuju ne samo brojnost, nego stručne, socijalne i demografske značajke zdravstvenih djelatnika. Prikazani podaci te usporedba udjela odabranih dobnih skupina kao pokazatelja strukture omogućuju uvid u trenutno stanje i daju dobru orijentaciju za daljnju analizu zaposlenih.

Doktori medicine u sustavu zdravstva 2009. i 2012. godine

Podaci za 2012. godinu otkrivaju bolju zastupljenost u dobnoj skupini <35 godina sa 3.192 (23%) doktora, za razliku od 2.655 (21%) doktora tri godine ranije. Razlog ukupnog većeg broja zaposlenih liječnika u zdravstvu je i u broju onih u dobi od 60 i više godina, 2009. godine bilo je 1539, a 2012. godine 1.732 liječnika, prema udjelima u ukupnom broju zaposlenih, 12% prema 13%. U obje promatrane godine, po brojnosti izrazito dominiraju rođeni 1961. i 1960. godine, sa više od 450 liječnika u svakoj generaciji. Pozitivna promjena vidljiva je u skupini doktora medicine od 35-44 godine u kojoj krajem 2009. godine 515 ili 17% liječnika nije imalo niti je započelo specijalističko usavršavanje, dok se 2012. godine to odnosilo na 301 ili 10% liječnika

Podaci u usporedbi s onima tri godine ranije, ukazuju na pozitivnu promjenu veće zastupljenosti doktora medicine u mlađim dobnim skupinama te pozitivan pomak prema ranijem stjecanju statusa specijalista. Istodobno i prema ranije istraživanim godinama postoji i dalje rast broja i udjela starijih liječnika.

Mario Trošelj, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Cijeli rad dostupan je u mrežnom izdanju Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Plivit C 1000 PlusBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: