x
x

Nacionalni plan razvoja bolnica - javna rasprava

  24.03.2014.

Ministarstvo zdravlja otvorilo je javnu raspravu o nacrtu Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016. godine.

Nacionalni plan razvoja bolnica - javna rasprava

Nacionalni plan predstavlja jednu od dugoročnih reformskih mjera Vlade Republike Hrvatske, a ujedno operativni dokument razvoja nužan kako bi se otklonili nagomilani nedostatci funkcioniranja bolničkog zdravstvenog sustava. Cilj Nacionalnog plana je poboljšati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite, uspostaviti regionalne mreže bolnica i omogućiti racionalnije upravljanje bolničkim resursima i troškovima, a u skladu s najboljom suvremenom europskom praksom.

U bolničkom sustavu Republike Hrvatske postoje velike razlike između bolnica istih kategorija u produktivnosti i načinu rada: popunjenosti postelja, prosječnom vremenu boravka u bolnici, kao i primjeni modaliteta liječenja, a što je indikator nejednake dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga građanima. Kako bi se ove razlike svele na najmanju moguću mjeru, Nacionalnim planom previđa se ravnomjeran regionalni razvoj suvremenih modaliteta liječenja uz stvaranje regionalnih centara izvrsnosti i funkcionalnu integraciju bolnica.

Dokumente možete preuzeti na Nacionalni plan i Obrazac za komentare.

Sve komentare, primjedbe i prijedloge u danome obrascu možete poslati na nacionalniplan@miz.hr do 18. travnja 2014. godine.