x
x

Bibliografski pokazatelji radova iz područja nefrologije i kardiologije

  Prof. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med. specijalist kardiolog

  27.10.2013.

Analizom je utvrđena mala zastupljenost hrvatskih članaka iz područja nefrologije i kardiologije u akademskom okruženju. Potrebno je kontinuirano poticanje na objavu članka koji se trebaju objavljivati u kvalitetnijim časopisima, prezentirano je na 3. hrvatskom kongresu o hipertenziji održanom u Šibeniku u listopadu 2013. godine.

Bibliografski pokazatelji radova iz područja nefrologije i kardiologije

Cilj rada je prikazati hrvatsku znanstvenu produktivnost u međunarodno relevantnim časopisima iz područja nefrologije i kardiologije. Analiza bibliografskih pokazatelja učinjena je online alatima iz podatkovne databaze SCImago Journal & Country Rank za razdoblje od 1996. do 2011. godine.

Prikazani su scientometrijski indikatori za časopise koje indeksira međunarodna baza Scopus.

SCImago Journal & Country Rank databaza u 2011. godini uključuje ukupno 19.708 časopisa od kojih su 5.312 iz područja medicine, od čega 48 iz područja nefrologije i 273 iz kardiologije i kardiovaskularne medicine. Od uključenih 24 hrvatskih časopisa, najviši H-indeks (12) za 2011. godinu imao je Arhiv za higijenu rada i toksikologiju sa zadnjim čimbenikom odjeka 0,667. Najveći broj (126) objavljenih članaka iste godine registriran je u časopisu Psychiatria Danubina čiji je zadnji čimbenik odjeka iznosio 0,633.

U razdoblju od 1996. do 2011. godine ukupan broj članaka iz područja medicine bio je 6.110.342, od čega je hrvatskih bilo ukupno 13.169 (0,22%). Ukupan broj hrvatskih radova iz područja nefrologije iznosio je 133, odnosno 0,15% od svih indeksiranih članaka iz nefrologije, što svrstava Hrvatsku na 42. mjesto na ljestvici od 139 zemalja. Iz područja kardiologije bilo je 286 hrvatskih članaka (0,07% od svih, 46. mjesto od 173 zemlje). Prosječan broj citata po hrvatskom članku iz nefrologije iznosio je 6,36 uz H-indeks 16, a iz kardiologije prosječan broj citata bio 8,76 uz H-index 25. Prikazani rezultati ukazuju na malu zastupljenost hrvatskih članaka iz područja nefrologije i kardiologije u akademskom okruženju. Potrebno je kontinuirano poticanje na objavu članka koji se trebaju objavljivati u kvalitetnijim časopisima.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: