x
x

Prediktori smrtnog ishoda kod ovisnika liječnih metadonom

  26.11.2013.

Kod pacijenata ovisnih o opijatima liječenih metadonom određeni su rizični čimbenici za smrtni ishod na razini primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj.

Prediktori smrtnog ishoda kod ovisnika liječnih metadonom
Logistička analiza pokazala je da su prediktori smrtnog ishoda nastavak uzimanja opijata za vrijeme prijašnjih pokušaja liječenja, terapija održavanja kao planirani način liječenja, nestabilna ljubavna veza i gubitak kontinuirane liječničke skrbi.

Cilj Odrediti rizične čimbenike za smrtni ishod kod pacijenata ovisnih o opijatima liječenih metadonom na razini primarne zdravstvene zaštite.

Postupci Prospektivno smo pratili 287 pacijenata ovisnih o opijatima liječenih kod liječnika obiteljske medicine od 1995. do 2007. Na početku istraživanja prikupili smo podatke o osnovnim obilježjima pacijenata, obilježjima liječenja i okolini u kojoj žive, a na godišnjem pregledu o dnevnoj potrošnji metadona, načinu uzimanja metadona i procjeni obiteljskog liječnika o trenutnom uzimanju opijata.  

Rezultati Od 287 pacijenata, 8% je umrlo. Logistička analiza pokazala je da su prediktori smrtnog ishoda nastavak uzimanja opijata za vrijeme prijašnjih pokušaja liječenja (omjer izgleda [OR], 19,402; 95% raspon pouzdanosti [CI], 1,659-226,873), terapija održavanja kao planirani način liječenja (OR, 3,738; 95% CI, 1,045-13,370), nestabilna ljubavna veza (OR, 9,275; 95% CI, 2,207-38,984), i gubitak kontinuirane liječničke skrbi (OR, 12,643; 95% CI, 3,001-53,253).

Zaključak Pacijenti koji imaju ove rizične čimbenike zahtijevaju posebnu pažnju. Važno je inzistiranje obiteljskih liječnika da se pacijenti pridržavaju protokola liječenja i interveniranje kada izgube kontakt s pacijentom.

Venija Cerovečki, Hrvoje Tiljak, Zlata Ožvačić Adžić, Miljenko Križmarić, Peter Pregelj, Andrej Kastelic