x
x

Upale sinusa – smjernice u dijagnostici i liječenju

  doc. dr. sc. Draško Cikojević, dr. med., specijalist otorinolaringolog

  17.11.2014.

Rinosinuitis je upala sluznice nosa i paranazalnih sinusa koju karakterizira prisustvo dva ili više simptoma, od kojih jedan treba biti začepljenost nosa ili nosna sekrecija (prednja ili stražnja), te bol ili pritisak u licu i hiposmija ili anosmija, dok kod djece može biti prisutan i kašalj.

Upale sinusa – smjernice u dijagnostici i liječenju

Podjela rinosinusitisa sukladno EPOS-ovim smjernicama

Rinosinuitis je upala sluznice nosa i paranazalnih sinusa koju karakterizira prisustvo dva ili više simptoma, od kojih jedan treba biti začepljenost nosa ili nosna sekrecija (prednja ili stražnja), te bol ili pritisak u licu i hiposmija ili anosmija, dok kod djece može biti prisutan i kašalj.

Sukladno EPOS-ovim smjernicama (2012. godine) rinosinuitis dijelimo na akutni i kronični rinosinusitis.

Akutni rinosinuitis: ukoliko simptomi traju do 12 tjedana uz potpunu rezoluciju simptoma.

- Virusni (obična prehlada) – trajanje simptoma do 10 dana

- Postvirusni – pogoršanje simptoma nakon petog dana bolesti ili trajanje simptoma dulje od 10 dana, a kraće od 12 tjedana uz potpuni oporavak

- Akutni bakterijski - bifazičan razvoj bolesti (pogoršanje po prethodnom olakšavanju simptoma bolesti), prisustvo gustog nosnog sekreta (najčešće jednostrano), jaka lokalna bolnost, povišena temperatura, SE, CRP. Samo 0,5-2% virusnih upala sinusa se komplicira bakterijskom infekcijom.

 Kronični rinosinuitis: ukoliko simptomi traju duže od 12 tjedana bez kompletne rezolucije simptoma, a može biti podložan i egzarcerbacijama bolesti.

- Bez nosnih polipa

- S nosnim polipima (ukoliko su polipi u donjem nosnom hodniku ili medijalno od srednje nosne školjke radi se o nosnoj polipozi, a ne o kroničnom rinosinuitisu s polipozom).

Dijagnoza rinosinusitisa

Dijagnoza rinosinuitisa postavlja se na osnovu:

- Anamneze (trajanje i učestalost simptoma)

- Endoskopkog nalaza: rinoskopija ili fiberendoskopija (nalaz nosnih polipa, mukopurulentnog sekreta, edema sluznice)

- Radiološka obrada (MSCT PNS (paranazalnih sinusa) je standardna pretraga u dijagnozi oboljenja sinusa, MR PNS, RTG PNS)

Komplikacije rinosinusitisa

Moguće komplikacije rinosinuitisa su:

- Orbitalne (periorbitalni celulitis, orbitalni celulitis, subperiostalni apsces, orbitalni apsces ili flegmona i tromboza kevernoznog sinusa)

- Endokranijalne (meningitis, epiduralni i subduralni apsces, apsces mozga i cerebritis)

- Osteomijelitis

Liječenje

Ako simptomi traju duže od 10 dana u terapiju se uključuju intranazalni kortikosteroidi (INKS), ukoliko ne nastupi poboljšanje nakon 14 dana liječenja preporuča se uvesti peroralni antibiotik, bez poboljšanja nakon 48 sati uputiti pacijenta ORL specijalisti.

Ukoliko simptomi traju manje od 5 dana, radi se o običnoj prehladi i terapija je simptomatska (ispiranje nosa fiziološkom otopinom, dekongestivi, analgetici, biljni pripravci).

Ako simptomi traju duže od 10 dana u terapiju se uključuju intranazalni kortikosteroidi (INKS), ukoliko ne nastupi poboljšanje nakon 14 dana liječenja preporuča se uvesti peroralni antibiotik, bez poboljšanja nakon 48 sati uputiti pacijenta ORL specijalisti. Preporuča se hospitalizacija, MSCT PNS i mikrobiološka obrada, uvođenje intravenske terapije antibioticima i peroralne ili intravenske terapije kortikosteroidima. Ukoliko ne nastupi poboljšanje ili se pojave komplikacija preporuča se kirurška terapija – FESS).

Liječenje kroničnog rinosinuitisa bez polipoze treba započeti ispiranjem nosa fiziološkom otopinom i INKS, ukoliko nastupi poboljšanje nakon 4 tjedna terapije potrebno je nastaviti terapiju, a ako ne nastupi poboljšanje uputiti pacijenta ORL specijalisti. Nastavlja se liječenje INKS 3 mjeseca, može se uvesti peroralni antibiotik u trajanju od 2 mjeseca ukoliko IgE nije povišen, te se preporuča uraditi CT sinusa, ako isti nije ranije učinjen. Ako ne nastupi poboljšanje razmisliti o kirurškoj terapiji.

Liječenje kroničnog sinuitisa s polipozom treba započeti INKS, ako nakon 3 mjeseca nastupi poboljšanje nastaviti terapiju, a ako nema poboljšanja preporuča se povećati dozu INKS. Ukoliko nema poboljšanja uvode se kratkotrajno peroralni kortikosteroidi, reevaluacija nakon 1 mjesec, te ako i dalje nema poboljšanje preporuča se CT PNS i kirurška terapija.

U svakoj fazi bolesti, ukoliko nastupi neka od komplikacija (periorbitalni edem, diplopija, oftalmoplegija, smanjenje oštrine vida, jaka jednostrana ili obostrana čeona glavobolja, edem čeone regije, meningealni znaci, patološki neurološki znaci) preporuča se odmah uputiti bolesnika na hospitalizaciju, uključuje se intravenska antibiotska i korikosteroina terapija, a ako ne nastupi poboljšanje nakon 48 sati preporuča se kirurško liječenje.