x
x

Dentalno profiliranje u forenzičkim znanostima

  23.12.2012.

Izrada dentalnog profila najčešće se koristi u forenzičkim i arheološkim istraživanjima kada zbog nedostatka prijesmrtnih dentalnih podataka nismo u mogućnosti postići identitet nepoznatih ljudskih ostataka, već je potrebno na temelju statusa zubala nastojati postići dobnu, spolnu te rasnu pripadnost.

Dentalno profiliranje u forenzičkim znanostima

Problem koji se danas javlja u visoko razvijenim zemljama svijeta je velika količina imigranata iz Afrike i Azije koji ilegalnim ulascima nastoje pridobiti državljanstvo. Oni su obično bez osobnih dokumenata pa im se ne zna ime i prezime niti starost odnosno jesu li maloljetni ili punoljetni.

U takvim je slučajevima procjena dentalne dobi uz vanjska fenotipska obilježja počesto jedini način za određivanje nečijeg profila.

U ovom radu prikazujemo rezultate određivanja dentalne dobi pomoću europske formule prema Cameriereu, a koja se bazira na širini otvorenih korijenskih kanala za vrijeme rasta i razvoja. Uzorak u ovom istraživanju činilo je 500 ortopantomograma djece u dobi od 5 do 16 godina iz nekoliko mediteranskih zemalja: Hrvatska, Slovenija, Italija i Španjolska.

Rezultati su pokazali da određivanje dentalne dobi postupkom po Cameriereu pokazuje blago odstupanje od kronološke dobi: 0,081 godina za djevojčice i 0,036 za dječake. Rezultati su također pokazali da na promatranom uzorku djece iz različitih mediteranskih zemalja nema razlike u postignutoj dentalnoj dobi u odnosu na kronološku dob. Dobiveni rezultati omogućavaju korištenje europske formule za dentalnu dob na uzorku djece iz Hrvatske.

Marin Vodanović, Hrvoje Brkić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: