x
x

Dentalno profiliranje u forenzičkim znanostima

  23.12.2012.

Izrada dentalnog profila najčešće se koristi u forenzičkim i arheološkim istraživanjima kada zbog nedostatka prijesmrtnih dentalnih podataka nismo u mogućnosti postići identitet nepoznatih ljudskih ostataka, već je potrebno na temelju statusa zubala nastojati postići dobnu, spolnu te rasnu pripadnost.

Dentalno profiliranje u forenzičkim znanostima

Problem koji se danas javlja u visoko razvijenim zemljama svijeta je velika količina imigranata iz Afrike i Azije koji ilegalnim ulascima nastoje pridobiti državljanstvo. Oni su obično bez osobnih dokumenata pa im se ne zna ime i prezime niti starost odnosno jesu li maloljetni ili punoljetni.

U takvim je slučajevima procjena dentalne dobi uz vanjska fenotipska obilježja počesto jedini način za određivanje nečijeg profila.

U ovom radu prikazujemo rezultate određivanja dentalne dobi pomoću europske formule prema Cameriereu, a koja se bazira na širini otvorenih korijenskih kanala za vrijeme rasta i razvoja. Uzorak u ovom istraživanju činilo je 500 ortopantomograma djece u dobi od 5 do 16 godina iz nekoliko mediteranskih zemalja: Hrvatska, Slovenija, Italija i Španjolska.

Rezultati su pokazali da određivanje dentalne dobi postupkom po Cameriereu pokazuje blago odstupanje od kronološke dobi: 0,081 godina za djevojčice i 0,036 za dječake. Rezultati su također pokazali da na promatranom uzorku djece iz različitih mediteranskih zemalja nema razlike u postignutoj dentalnoj dobi u odnosu na kronološku dob. Dobiveni rezultati omogućavaju korištenje europske formule za dentalnu dob na uzorku djece iz Hrvatske.

Marin Vodanović, Hrvoje Brkić