x
x

Suvremene spoznaje o parodontnim bolestima

  20.11.2012.

Dostupne informacije o parodontitisu su raznovrsne, brojne i velikim dijelom visoko specijalizirane. Tijekom godina većina istraživanja bila je usmjerena na infekcijski aspekt parodontitisa. Uočeno je da bakterije nisu dostatne, iako su bitne u nastanku parodontitisa. Obrambene snage organizma, pušenje, stres i drugi faktori rizika bitno utječu na pojavu bolesti, pri čemu je genetski determinirana sklonost za agresivne oblike parodontitisa.

Suvremene spoznaje o parodontnim bolestima
Kompleksna interakcija bakterijskog izazova, te prirođeni i stečeni faktori domaćina determiniraju konačni ishod bolesti.

Ove spoznaje dovele su do značajnih promjena u koncepciji etiologije, prevencije i liječenja parodontnih bolesti. Veliki je broj podataka o tome kako bakterije djeluju na nastanak parodontnih džepova, promjenu spojnog epitela, destrukciju ligamenata i resorpciju alveolne kosti. Razaranje tkiva bakterije izazivaju indirektno, aktiviranjem faktora obrane domaćina, čije djelovanje postaje patološko.

Čini se nevjerojatnim da isti faktori domaćina uzrokuju obranu, ali i pojavu bolesti. Stoga je pitanje, zašto se proces parodontne bolesti spontano ne zaustavi, jedno od temeljnih pitanja, koje danas postavljamo i na koje valja odgovoriti. Istraživanja vršena posljednjih godina pokušavaju pomoću molekularnih i staničnih regulacijskih mehanizama objasniti ovaj fenomen.

Studije prilagođene multivarijatnim analizama pokazuju da bakterijske komponente sudjeluju u ispoljavanju bolesti u relativno malom postotku. Faktori domaćina su jednako, ako ne i više značajni u nastanku parodontitisa. Kompleksna interakcija bakterijskog izazova, te prirođeni i stečeni faktori domaćina determiniraju konačni ishod bolesti. Napredak u poznavanju molekularnih osnova bolesti u posljednjem je desetljeću doveo do boljeg razumijevanja procesa bolesti.

Doc.dr.sc. Andrej Aurer
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
Zavod za parodontologiju

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: