x
x

Određivanje receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR) u tumorskim stanicama

  04.10.2013.

Izražaj receptora epidermalnog čimbenika rasta (EGFR) u nesitnostaničnom raku pluća opisan je u novom broju časopisa Medica Jadertina.

Određivanje receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR) u tumorskim stanicama
Određivanje EGFR statusa svakog tumora je važno zbog adekvatne primjene anti EGFR lijekova.

Rak pluća je najčešća maligna bolest, kao i najčešći uzrok smrti od malignih bolesti na svijetu.
Standardni oblici liječenja su operacijsko liječenje, te liječenje kemoterapijom i zračenjem. Određivanje receptora epidermalnoga čimbenika rasta (EGFR) u tumorskim stanicama omogućava primjenu specifičnih lijekova koji blokiraju taj receptor, što ima povoljan terapijski učinak.
U ovom smo radu ispitali učestalost proteinske ekspresije EGFR u stanicama nesitnostaničnoga raka pluća i njegov utjecaj na histološku zrelost tumora kod bolesnika koji su operirani na Odjelu za kirurgiju OB Zadar.
Zaključak: Proteinska ekspresija EGFR u našem materijalu nije povezana sa zrelošću tumora. Ipak, određivanje EGFR statusa svakog tumora je važno zbog adekvatne primjene anti EGFR lijekova.

Ivan Bačić, Ana Stipčević, Neven Skitarelić