x
x

Mogu li suplementi spriječiti pothranjenost u siromašnim zemljama?

  01.10.2012.

Suplementacija djece pripravcima bogatima energijom – Ready to Use Supplementary Food (RUSF), nutritivnim suplemenatima koji se baziraju na višem sadržaju lipida –sa ciljem poboljšanja distribucije hrane u zemljama koje pogađa nedostatak, nije smanjila znakove akutne pothranjenosti, već je rezultirala jedino blagim povećanjem razine hemoglobina te visine djece. Rezultati su to studije koju je provela nevladina internacionalna organizacija Action Against Hunger-France (ACF-France) u suradnji sa europskim istraživačima.

Mogu li suplementi spriječiti pothranjenost u siromašnim zemljama?

Provedena je randomizirana, kontrolirana cluster studija, kojom se ispitivao utjecaj ciljane dnevne suplementacije RUSF-om na razvoj djece. U istraživanju je sudjelovalo 14 nasumično odabranih kućanstava u Abecheu, u Čadu, podijeljenih u intervencijsku i kontrolnu skupinu. Kontrolna skupina dobivala je uobičajenu hranu za područje u kojem sudionici žive, a intervencijska skupina je uz uobičajenu hranu primala i RUSF. 

Na kraju studije istraživači su utvrdili kako dodatak RUSF-a ima vrlo mali utjecaj na incidanciju pothranjenosti, no utječe na blagi porast razine hemoglobina kod djece, na viši rast te manju stopu dijareje i povišene temperature

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTOlfen gelMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: