x
x

Direktna tromboliza poboljšava ishod liječenja duboke venske tromboze

  15.12.2011.

Pacijenti s ilijofemoralnom dubokom venskom trombozom koji su podvrgnuti zahvatu direktne trombolize, imaju manji rizik razvoja post – trombotičkog sindroma, objavljeno je u Lancetu.

Direktna tromboliza poboljšava ishod liječenja duboke venske tromboze

U studiju je uključeno gotovo 200 bolesnika s prvom epizodom ilijofemoralne duboke venske tromboze. Pacijenti su randomizirani u dvije skupine: jedna je primala uobičajenu antikoagulantnu terapiju (niskomolekularni heparin + varfarin), a druga je skupina osim navedenih antikoagulansa liječena dodatno direktnom trombolizom putem katetera.

Pacijenti su praćeni u razdoblju od dvije godine. U tom razdoblju je postrombotički sindrom koji karakterizira bol, edem i deterioracija kože rjeđe zabilježen u pacijenata koji su uz antikoagulanse podvrgnuti direktnoj kateterizaciji tromba u odnosu na kontrolnu skupinu liječenu samo antitromboticima (41% vs. 56%). Zabilježeno je 20 slučajeva krvarenja kao komplikacija liječenja uz kateter.

Autori su izračunali da je potrebno liječiti sedam bolesnika ovom metodom, direktnom trombolizom, kako bi se prevenirao razvoj jednog post - trombotičkog sindroma.

Nakon objave rezultata ove studije, stručnjaci su se složili da bi direktna tromboliza mogla postati standardno liječenje simptomatske duboke venske tromboze donjih ekstremiteta.