x
x

Konzumacija alkohola i dijabetes

  08.12.2011.

U časopisu American Journal of Clinical Nutrition objavljeno je da je umjerena konzumacija alkohola povezana s manjim rizikom od razvoja šećerne bolesti kod žena srednje dobi.

Konzumacija alkohola i dijabetes

Istraživanje je uspoređivalo žene koje umjereno konzumiraju alkohol i konzumiraju velike količine rafiniranih ugljikohidrata (slatke sokove, bijeli kruh, tjesteninu, bijelu rižu), sa skupinom žena koje ne konzumiraju alkohol, a imaju iste prehrambene navike.
U studiju je uključeno 81,827 žena u periodu kroz 26 godina.

Otkriveno je da su žene koje su umjereno konzumirale alkohol, a jele puno rafiniranih ugljikohidrata, imale za 30% manji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, u usporedbi s kontrolnom skupinom žena.

Kada se govori o umjerenoj konzumaciji alkohola koja je u ovom istraživanju djelovala protektivno, misli se na prosječno 24 grama alkohola na dan (prosječno 2 pića tjedno).