x
x

Noćna enureza rijetka uz primjenu olanzapina, risperidona i kvetiapina

  23.06.2011.

Jedan od pet bolesnika kojima je propisan klozapin ima noćnu enurezu što je statistički značajno više u odnosu na bolesnike koji uzimaju olanzapin, risperidon i kvetiapin, objavljeno je u British Journal of Psychiatry.

Noćna enureza rijetka uz primjenu olanzapina, risperidona i kvetiapina
Noćno mokrenje (enureza) je nevoljno, nesvjesno i ponavljano mokrenje u krevet tijekom noći.

Poznato je da bolesnici liječeni klozapinom mogu imati nuspojavu, noćnu enurezu, ali incidencija ove nuspojave nije još precizno utvrđena. Isto tako nije poznato koliko bolesnika liječenih olanzapinom, risperidonom i kvetiapinom ima noćnu enurezu.

Cilj ovog istraživanja bio je usporediti učestalost noćne enureze u bolesnika liječenih klozapinom u odnosu na bolesnike liječene risperidonom, olanzainom i kvetiapinom.

Provedeno je opservacijsko kohortno istraživanje. Bolesnici koji su uzimali atipične antipsihotike praćeni su upitnikom koje je ispunjavao njihov izabrani liječnik. Liječnik ih je direktno pitao o mokrenju u krevet.

Noćna enureza zabilježena je u 17 od 88 (20.7%) bolesnika liječenih klozapinom, 11 od 115 (9.6%) liječenih olanzapinom, 7 od 105 (6.7%) liječenih kvetiapinom i 12 od 195 (6.2%) liječenih risperidonom. Noćna enureza bila je statistički značajno manja u bolesnika liječenih olanzapinom (OR = 0.43, 95% CI 0.19-0.96), kvetiapinom (OR = 0.33, 95% CI 0.13-0.59) ili risperidonom (OR = 0.27, 0.12-0.59), i to nakon prilagodbe za dob, spol i vrijeme trajanja liječenja.

Autori su zaključili da jedan od pet bolesnika liječenih klozapinom ima noćnu enurezu. U bolesnika liječenih olanzapinom, kvetiapenom i risperidonom ova nuspojava se bilježi značajno manje.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoBisolexZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: