x
x

Obećavajuća pretraga krvi za otkrivanje Alzheimerove bolesti

  Maja Strineka, dr. med.

  01.01.2011.

Istraživači su razvili i ocijenili biomarker, koji se mjeri u uzorku krvi, a koji pokazuje visoku specifičnost i senzitivnost za otkrivanje Alzheimerove bolesti (AD), objavljeno je u Archeives of Neurology.

Obećavajuća pretraga krvi za otkrivanje Alzheimerove bolesti

Autori iz Texasa analizirali su proteinski multi-set biomarkera iz uzoraka krvi od 197 bolesnika s AD i 203 kontrole. Statističkom su analizom kreirali biomarker risk-score, koji uključuje vrijednosti niza proteina, od kojih su mnogi povezani s upalom. U kombinaciji s dobi, spolom, razinom edukacije i apolipoprotein E statusom specifičnost i senzitivnost testa još su veće. Studiji naravno treba replicirati na većem broju bolesnika, ali zasad pokazuje obećavajuće rezultate.