x
x

Suzdržavanje u prehrani i kognitivni obrasci hranjenja hrvatskih adolescenata

  27.02.2022.

Poremećaji hranjenja i kontrola tjelesne mase uobičajena su ponašanja kod adolescenata različitih etničkih i sociodemografskih skupina. Pretjerano naglašavanje mršavosti u većini socijalnih sredina čini se čimbenikom koji u većoj mjeri pridonosi porastu prevalencije odstupajućih ponašanja i navika hranjenja. S druge strane, porast raširenosti pretilosti i njezinih zdravstvenih posljedica također je povezan sa zabrinutošću za težinu i oblik tijela, što nadalje dovodi do vrlo problematičnih ponašanja vezanih uz hranjenje.

Suzdržavanje u prehrani i kognitivni obrasci hranjenja hrvatskih adolescenata
27,5 % adolescenata u Hrvatskoj procjenjuje se "previše debelima’’, a taj postotak raste s dobi tako da se na taj način procjenjuje 38,9 % petnaestogodišnjakinja i 16,6 % petnaestogodišnjaka.

Pritisak na mršavost puno je veći za žene negoli za muškarce, a percipirana idealna slika tijela postaje progresivno sve sitnija, dok trenutna prosječna tjelesna masa postaje sve viša, a pokušaji smanjenja tjelesne mase sve učestaliji.

Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati simptomatologiju poremećaja hranjenja i njezin odnos s kognitivnim obrascima hranjenja, indeksom tjelesne mase (ITM) i spolom u hrvatskih adolescenata. Istraživanjem je obuhvaćen 649 sudionika, od čega je 50,4% bilo mladića. Svi sudionici bili su učenici prvih razreda srednjih škola u dobi od 14 do 16,5 godina, koji su popunjavali upitnike u školskim ambulantama tijekom redovnog zdravstvenog pregleda. Prvi je nalaz da je oko 25 % srednjoškolaca u prvim razredima preuhranjeno ili pretilo. Adolescentice su pokazale više simptoma poremećaja hranjenja i češću uporabu kognitivnih obrazaca hranjenja u usporedbi s adolescentima. Nadalje, adolescenti s većim ITM-om također su izvijestili o više simptoma poremećaja hranjenja i kognitivnoga suzdržavanja.

Zaključno, kognitivni obrasci hranjenja i povezana psihopatologija poremećaja hranjenja relevantne su karakteristike hrvatskih adolescenata, uglavnom kod djevojaka s višim ITM-om.

Alessandra Pokrajac-Bulian , Simona Calugi , Petra Anić , Miljana Kukić , Tamara Mohorić , Nataša Damjanić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: