x
x

Godišnji sastanak bolničkih transplantacijskih koordinatora

  06.03.2024.

U Velikoj dvorani Ministarstva zdravstva održan je tradicionalni godišnji sastanak bolničkih transplantacijskih koordinatora. Godišnjem sastanku odazvalo se 30 bolničkih transplantacijskih koordinatora iz donorskih bolnica u Republici Hrvatskoj.

Godišnji sastanak bolničkih transplantacijskih koordinatora

Prisutne su pozdravili prim. dr. sc. Branislav Kocman ispred Nacionalnog povjerenstva za presađivanje organa te Martina Anušić Juričić, dr. med., načelnica Sektora za transplantaciju i biomedicinu.  U nastavku je prim. dr. Marina Premužić, nacionalna transplantacijska koordinatorica prezentirala rezultate nacionalnog transplantacijskog programa u 2023. s posebnim naglaskom na provedbu donorskog programa.
 
Uz diskusiju u cilju unapređenja donorskog programa, na ovom sastanku naglasak je bio na poboljšanju u rezultatima prikupljanja tkiva u okviru donorskog programa.

Važnost i potrebu pojačanog prikupljanja tkiva, posebice kardiovaskularnog,  naglasili su Ivana Vidović, dr.med.  (Hrvatska banka tkiva i stanica), te prim. dr. sc. Ivica Šafradin, dr. med., (specijalist kardiokirurgije) i dr. sc. Nermin Lojo, dr. med. (specijalist vaskularne kirurgije)  iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb.