x
x

Transplantacija bubrega u starijeg bolesnika organom vrlo starog darovatelja

  05.04.2022.

Veliki nesrazmjer između broja dostupnih organa za transplantaciju i broja bolesnika na listi čekanja za transplantaciju bubrega za posljedicu ima višegodišnje čekanje na organ s moždano mrtvog darovatelja. Stoga transplantacija organom moždano mrtvog darovatelja po proširenim kriterijima posljednjih goina sve je češća. Sve više se prihvaćaju organi odabranih starijih darovatelja bez dobne granice u sklopu Eurotransplant senior programa (ESP) koji organe starijih darovatelja raspodjeljuje primateljima starijim od 65 godina.

Transplantacija bubrega u starijeg bolesnika organom vrlo starog darovatelja
Transplantacija bubrega organom vrlo starog darovatelja u dobro odabranog primatelja starije životne dobi siguran je postupak nadomještanja bubrežne funkcije.

Transplantacija bubrega značajno poboljšava kvalitetu, ali i očekivano trajanje života bolesnika. Veliki nesrazmjer između broja dostupnih i potrebnih organa produljuje vrijeme čekanja na transplantaciju. Visoka smrtnost u populaciji bolesnika na hemodijalizi uz prihvatljive ishode transplantacije bubrega od darovatelja po proširenim kriterijima rezultirali su sve češćim transplantacijama organa od starijih darovatelja. Prikazan je slučaj transplantacije bubrega 83-godišnjeg darovatelja primatelju starom 72 godine. Odgovarajuća priprema darovatelja nakon moždane smrti u jedinici intenzivnog liječenja, preimplantacijska biopsija i kratko vrijeme hladne ishemije bili su ključ za procjenu prihvaćanja organa za transplantaciju i rezultirali su primarnom funkcijom presatka. Primatelj starije životne dobi bez značajnijih pridruženih bolesti, kratko liječenje dijalizom uz odgovarajuće postoperativno praćenje bolesnika i imunosupresivne terapije rezultirali su brzim oporavkom bolesnika bez intraoperativnih i ranih postoperativnih komplikacija te kratkim trajanjem hospitalizacije.

Udio darovatelja organa po proširenim kriterijima u zadnjih desetak godina u značajnom je porastu, te u proteklih nekoliko godina iznosi gotovo 50% od svih moždano-mrtvih darovatelja. Transplantacija bubrega organom vrlo starog darovatelja u dobro odabranog primatelja starije životne dobi siguran je postupak nadomještanja bubrežne funkcije koji osim značajno bolje kvalitete života pruža i značajno bolju šansu za dulje preživljenje bolesnika u odnosu na boravak na dijalizi.

Mislav Mokos, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Nikolina Bašić-Jukić

Izvor: Liječ Vjesn 2022;144:87–89
https://doi.org/10.26800/LV-144-3-4-4