x
x

Transplantacija perifernih matičnih stanica maloljetnog djeteta roditelju

  24.03.2024.

Transplantacija perifernih matičnih stanica maloljetnog djeteta roditelju- bioetički pristup - sažetak objavljen u supplementu Liječničkog vjesnika

Transplantacija perifernih matičnih stanica maloljetnog djeteta roditelju

UVOD: Akutna mijeloična leukemija (AML) je maligna bolest krvi, odnosno koštane srži, koju karakterizira nekontrolirano stvaranje krvnih stanica mijeloičnog reda. Dolazi do proliferacije nezrelih oblika krvnih stanica, koje se nagomilavaju u koštanoj srži i sprečavaju normalnu hematopoezu.

PRIKAZ SLUČAJA: Trideset šestogodišnja pacijentica, udovica, javlja se u drugu medicinsku ustanovu sa simptomima preznojavanja, umora i opće slabosti. U nalazu krvi otkrivena je pancitopenija, pacijentica je hospitalizirana te se obradom postavila dijagnoza AML M5 tipa. Primijenjenom kemoterapije postiže se remisija osnovne bolesti. Pokrenuto je pretraživanje baze potencijalnih podudarnih nesrodnih darivatelja u međunarodnim registrima, međutim neuspješno. Slijedeće u obzir dolazi jedino haploidentična transplantacija oca ili maloljetnog sina. Primljena je na naš odjel radi nastavka liječenja AML planiranom transplantacijom krvotvornih matičnih stanica od HLA haploidentičnog darivatelja. Obradom je pokazano da ima vrlo izražena donor-specifična protutijela (DSA) na oba darivatelja, no slabije izražena na sina nego na oca. Napravljena je obrada pedijatra i dobiven je verbalno informirani pristanak dječaka u prisustvu psihologa. Transplantacija je protekla uredno. Četrdeset i dva dana poslije transplantacije učinjena je evaluacija kimerizma periferne krvi kod koje nalaz govori u prilog primarnog odbacivanja transplantata. Otpuštena je kući uz uputstva za terapiju i kontrolu u dnevnoj bolnici.

ZAKLJUČAK: Slučaj je jedinstven zato što dječak nema oca te jedini zakonski skrbnik koji potpisuje informirani pristanak djeteta-donora ujedno je i primatelj presatka. U tom slučaju, zbog sukoba interesa skrbnika-primaoca, važno je stručno procijeniti mentalno stanje djeteta i educirati ga o proceduri i odluci koju donosi.

Filip Pavlic, David Palijan, Martin Pelin, Nadira Duraković