x
x

Infekcije mokraćnog sustava u bolesnika s bubrežnim presatkom

  16.09.2022.

Nakon presadbe svih solidnih organa postoji rizik za razvoj infekcija mokraćnog sustava (IMS), međutim taj je rizik najveći za primatelje bubrežnog presatka, s incidencijom od 7,3 %. U bolesnika s bubrežnim presatkom više od 70 % IMS-a uzrokovano je gram-negativnim bakterijama, a najčešći uzročnik infekcija je E. coli. Zbog sve veće otpornosti na antibiotike povećan je rizik od ponavljanog IMS-a što je povezano s lošijom prognozom.

Infekcije mokraćnog sustava u bolesnika s bubrežnim presatkom

Cilj rada: Istražiti učestalost infekcija mokraćnog sustava (IMS) u bolesnika s bubrežnim presatkom u prvoj poslijetransplantacijskoj godini te odnos učestalosti IMS-a prema terapiji imunosupresivima (IS) i funkciji bubrežnog presatka.

Ispitanici i metode: Uključeno je 114 bolesnika (60,5 % muškaraca, medijan dobi svih bolesnika je 52 godine, u rasponu od 27 do 71). Podatci su preuzeti iz medicinskih zapisa i statistički obrađeni pomoću IBM SPSS Statistic, 25.0, uz razinu statističke značajnosti P < 0,05.

Rezultati: Unutar godine dana od bubrežne presadbe (BP) u 67 od 114 ispitanika (58,8 %) zabilježeno je 170 epizoda IMS-a uzrokovanih s ukupno dvadeset jednim različitim uzročnikom. Kao najčešće kliničko očitovanje javljala se asimptomatska bakterijurija (44,1 %), a najčešće izolirani uzročnik IMS-a u svim kliničkim očitovanjima bio je E. coli (38,9 %). Najčešće se IMS javljao u prva tri mjeseca od BP-a (58,2 %), kada su bolesnici dio vremena imali Foleyev kateter i/ili JJ stent. IMS je bio značajno češći u žena i starijih, sve rjeđi s vremenom, a veća učestalost nije bila povezana s lošijom funkcijom presatka koncem prve poslijetransplantacijske godine. Ispitanici koji su u IS terapiji imali kortikosteroide, krajem prve poslijetransplantacijske godine imali su značajno veći broj epizoda IMS-a (P = 0,02).

Zaključak: Više od polovice ispitanika imalo je u prvoj godini poslije BP-a neki oblik IMS-a, s najčešće izoliranim uzročnikom E. coli. Veća učestalost IMS-a zabilježena je u ženskom spolu, u starijih, uz veći IS (uz kortikosteroide) te u prva tri mjeseca od BP-a. Ispitanici s češćim IMS-om nisu imali lošiju funkciju bubrežnog presatka godinu dana nakon BP-a.

Petra Smajić, Matea Smajić , Lada Zibar

Izvor: medicina fluminensis 2022, Vol. 58, No. 2, p. 142-151

doi: 10.21860/medflum2022_275136