x
x

Nedostatak željeza kod žena može povećati rizik za razvoj depresije

  21.01.2024.

Prema najnovijim podacima, nedostatak željeza još uvijek je najčešći nedostatak jednog nutrijenta u cijelom svijetu koji najviše pogađa žene reproduktivne dobi između 18 i 45 godina i djecu u razvijenim zemljama.

Nedostatak željeza kod žena može povećati rizik za razvoj depresije

Prema nekim pokazateljima, smanjene zalihe željeza prisutne su kod 1/5 do čak 1/3 zdravih žena reproduktivne dobi, od kojih 10 % ima anemiju uzrokovanu nedostatkom željeza. Željezo ima ključnu ulogu u brojnim fiziološkim procesima, poput disanja i stvaranja energije. Do nedostatka željeza najčešće dolazi uslijed smanjenog unosa hranom, smanjene apsorpcije željeza u crijevima ili pojačanog gubitka putem krvi.

Prvi simptomi nedostatka željeza uključuju umor, glavobolju, vrtoglavicu te poteškoće u koncentraciji i pamćenju. Na razini stanice, željezo sudjeluje u sintezi neurotransmitera serotonina, noradrenalina i dopamina te u samim neurokemijskim procesima. Upravo iz tog razloga, nedostatak željeza često je povezan s razvojem simptoma poput depresije, poremećaja pažnje i pamćenja te općenito sporijim kognitivnim procesiranjem. Činjenica da žene dobi između 25 i 44 godine imaju 10 % do 25 % povećan rizik od razvoja depresivnog poremećaja, a nedostatci pojedinih hranjivih tvari, poput željeza mogu pridonijeti spomenutom riziku, povećala je interes znanstvenika. Stoga je cilj nedavno provedene studije bio istražiti povezanost statusa željeza u krvi i simptoma depresije kod žena reproduktivne dobi.

Studija je uključila nacionalno reprezentativan uzorak od 2516 žena, dobi 20 do 44 godine, od kojih je 9,6 % imalo simptome depresije. U svrhu procjene statusa željeza, prikupljeni su uzorci 3 do 5 ml venske krvi ispitanika nakon devetosatnog gladovanja. Istraživači su procijenili prisutnost anemije uzrokovane nedostatkom željeza te su mjerili upalu, koja može potaknuti ili pogoršati depresiju. Simptomi depresije praćeni su putem osobnih intervjua, a ljestvica koju su istraživači koristili sadržavala je devet stavki te je procjenjivala učestalost simptoma depresije u razdoblju od dva tjedna. Ljestvica je mjerila simptome depresije unutar dvije kategorije: kognitivno/afektivne ili somatske.

Uočeno je da su, nakon što su u obzir uzete sociodemografske i zdravstvene karakteristike, žene s nedostatkom željeza imale približno 1,3 puta veću vjerojatnost pojave simptoma depresije, u odnosu na žene s dovoljnom količinom željeza.

Posljedice nedostatka željeza nadilaze ishode tjelesnog zdravlja te mogu utjecati na mentalno zdravlje. Rezultati studije pridonose postojećim dokazima koji izvješćuju o značajnoj povezanosti statusa željeza i simptoma depresije, pružaju pojašnjenja prethodnih studija te podupiru dokaze da prevencija i liječenje nedostatka željeza mogu biti korisni za mentalno zdravlje žena.

Izvor: Vitamini.hr