x
x

Ovisnost o internetu – jesmo li u opasnosti?

  02.11.2023.

Od trenutačnog broja svjetskog stanovništva (7,9 milijardi), broj korisnika interneta do polovice 2022. iznosio je oko 5,3 milijarde. Promatramo li detaljnije prevalenciju interneta u Hrvatskoj (4,1 milijun stanovnika), broj korisnika tog medija doseže brojku od 3.787.838.

Ovisnost o internetu – jesmo li u opasnosti?

 U radu se korištenjem standardizirane ankete ispituje ovisnost o internetu 588 srednjoškolaca s područja Virovitice. Prvi dio ankete predstavlja sociodemografske podatke ispitanika, a drugi dio sadrži ljestvicu ovisnosti prema autorici K. S. Young. Rezultati ispitivanja pokazuju da blagu ovisnost pokazuje 354 (60,8%) ispitanika, umjerenu 59 (10,1%), a tešku ovisnost 6 (1%) ispitanika. Rezultati na skali blage ovisnosti pokazuju da na rezultat statistički značajno utječu vrsta škole (gimnazija vs. tehnička škola), povećana frekvencija konzumacije alkohola i aktivno bavljenje slobodnim izvanškolskim aktivnostima. Rezultati skale srednje razine ovisnosti s obzirom na promatrane varijable ne pokazuju statistički značajan utjecaj na rezultat. Rezultati skale teške razine ovisnosti s obzirom na promatrane varijable pokazuju statistički značajan utjecaj na rezultat s obzirom na vrstu škole (tehnička vs. gimnazija) te mjesto stanovanja (selo).

Logističkom regresijom dobiveno je da ispitanici koji su ovisni o internetu imaju 0,655 puta veću vjerojatnost konzumacije alkohola, u odnosu na one koji nisu ovisni o internetu. S obzirom na to da je prisutnost interneta u našem životu neizbježna, što uz brojne pozitivne, može donijeti i negativne posljedice (zlostavljanje, krađa identiteta, govor mržnje, seksualno iskorištavanje maloljetnika i sl.), radi zaštite djece i mladih potrebna je multisektorska suradnja na edukaciji i prevenciji.