x
x

Nuspojave i interakcije statina - preporuke za kliničku praksu

  14.11.2021.

Nuspojave i interakcije može izazvati svaki lijek a one nisu uvijek razlog za prekid primjene lijeka. Treba ih procijeniti u odnosu na korist liječenja. Strah od nuspojava ne treba biti razlogom za nepropisivanje statina ako su oni indicirani.

Nuspojave i interakcije statina - preporuke za kliničku praksu

Svaki propisivač idealno bi trebao poznavati potencijal za interakcije i nuspojave lijekova koje propisuje.

U potrazi za informacijama potrebno je potražiti relevantne izvore informacija, a to su:

- Sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)

- UpToDate, Micromedex

- Interaction Checker- drugs.com, medscape.com, i drugi.

Intolerancija statina bilježi se u 10-15% bolesnika.

Česte nuspojave statina su glavobolja, vrtoglavica, slabost, gastointestinalni problemi (konstipacija, dijareja, dispepsija, flatulencija), bolovi u mišićima (1-10%), problemi sa spavanjem, trombocitopenija. Manje česte su slabost, problemi s pamćenjem, hepatitis, pankreatitis, osipi, akne te smanjenje libida. A rijetke su slabost mišića (miopatija) te periferna neuropatija.
Više o interakcijama i nuspojavama statina pročitajte na e-pharmaca.com.