x
x

Povezanost krvnih grupa ABO i RhD sa smrtnošću od bolesti COVID-19

  09.07.2023.

Pandemija bolesti COVID-19 potaknula je brojne znanstvenike na utvrđivanje povezanosti između krvnih grupa i stopa smrtnosti, ali rezultati su proturječni. Stope smrtnosti od bolesti COVID-19 između bolesnika različitih krvnih grupa u ovom istraživanju nisu se statistički značajno razlikovale, ali najbolje preživljavanje imali su bolesnici krvne grupe B, dok je rana smrtnost zabilježena kod krvne grupe AB. Temeljem ABO i RhD sustava krvnih grupa najbolje preživljavanje imala je B−grupa, a najlošije AB+ grupa.

Povezanost krvnih grupa ABO i RhD sa smrtnošću od bolesti COVID-19

Cilj: Cilj ovog istraživanja je ispitati povezanost krvnih grupa ABO i RhD sa smrtnošću od bolesti COVID-19 u pacijenata hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac.

Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 778 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 hospitaliziranih na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac od 1. ožujka 2020. do 31. prosinca 2021. Za istraživanje su prikupljeni podatci iz bolničkog informacijskog sustava hospitaliziranih bolesnika o dobi, spolu, krvnim grupama i RhD statusu, komorbiditetima, primjeni kisika i respiratora, cijepljenju, tijeku i ishodu bolesti. Nadalje, ispitana je povezanost ABO i RhD krvnih grupa s brojem dana u bolnici i stopom mortaliteta.

Rezultati: Najzastupljenija krvna grupa bila je O s 283 bolesnika (36,4 %), dok je krvna grupa A bila druga po zastupljenosti (35,8 %). Krvna grupa AB bila je najmanje zastupljena sa 7,6 %. U trenutku hospitalizacije procijepljenost je iznosila svega 8,1 %. Ukupna smrtnost povezana s COVID-om iznosila je 25,9 %. Stopa smrtnosti u osoba krvne grupe A bila je 39,7 %, krvne grupe B 24,2 %, krvne grupe AB 23,7 % i krvne grupe O 23,7 % (P = 0,588). Stopa smrtnosti od bolesti COVID-19 bila je veća u RhD-pozitivnih osoba (26,4 %) u odnosu na RhD-negativne osobe (23,7 %). Najveći udio bolesnika liječenih na respiratoru (16,5 %) imao je krvnu grupu A.

Zaključak: U istraživanju nije pronađena značajna povezanost između ABO i RhD sustava krvnih grupa i težine i smrtnosti od bolesti COVID-19 među bolesnicima hospitaliziranim na COVID odjelu Opće bolnice Karlovac.

Maja Kramberger , Zrinka Biloglav , Jasminka Talapko , Ivana Škrlec