x
x

Utvrđena veza između statusa vitamina D i preuranjenje smrti

  06.05.2018.

Novo norveško istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism pokazalo je da adekvatan unos vitamina D kod osoba koje boluju od bolesti srca i krvožilja može smanjiti rizik od preuranjene smrti.

Utvrđena veza između statusa vitamina D i preuranjenje smrti

U dvanaestogodišnjem istraživanju koje je započelo 2000. godine sudjelovalo je 4000 ispitanika prosječne starosti 62 godine sa zabilježenom povijesti bolesti srca i krvožilja. Sukladno prethodnim studijama autori su kreirali optimalni raspon koncentracije vitamina D u krvi u iznosu između 42 i 100 nmol/L.

Rezultati su pokazali da je kod ispitanika koji su imali koncentraciju vitamina D u krvi unutar optimalnog intervala zabilježen za 30 % niži rizik od preuranjene smrt u odnosu na ispitanike koji su imali nižu ili višu koncentraciju od optimalnog raspona.

Kako bi postigli blagotvorne učinke uzimanjem dodataka prehrani vitamina D, znanstvenici predlažu kontinuiranu provjeru statusa vitamina D u krvi budući da obrasci prehrane, vrsta godišnjeg doba, određene bolesti i brojni drugi parametri utječu na promjenu statusa.