x
x

Nedostatak vitamina D i veća smrtnost od COVID-19

  28.09.2020.

Nedostatak vitamina D povezan je s većom smrtnošću od COVID-19, objavljeno je u časopisu PLOS ONE.

Nedostatak vitamina D i veća smrtnost od COVID-19

Istraživači u Iranu proučavali su 235 bolesnika s COVID-19 kojima je izmjerena razina 25-hidroksivitamina D nakon prijema u bolnicu. Nijedan pacijent mlađi od 40 godina nije umro. Među onima starijima od 40 godina, 20% je imalo nedovoljnu razinu vitamina D (<30 ng/ml), 90% umrlih je imalo nedovoljnu razinu vitamina D.

Istraživači napominju da se kod bolesnika koji su imali dovoljnu razinu vitamina D bilježe niže razine upalnog markera [C-reaktivni protein] te veći ukupan broj limfocita u krvi. Nalaz sugerira da dostatne količine vitamina D mogu poboljšati imunološku funkciju organizma.