x
x

COVID-19 - Molekularna biologija SARS-COV-2, patogeneza, klinička slika...

  12.07.2023.

Novi sveučilišni udžbenik „COVID-19 - Molekularna biologija SARS-COV-2, patogeneza, klinička slika, liječenje i profilaksa bolesti“ bit će predstavljen u srijedu 12. srpnja 2023. godine u 12.30 sati, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani Miroslav Čačković.

COVID-19 - Molekularna biologija SARS-COV-2, patogeneza, klinička slika...

Zagrebački Medicinski fakultet nakladnik je ovog vrijednog izdanja, a autori su:

  • prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”,
  • doc. dr. sc. Neven Papić, dr. med., docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”,
  • izv. prof. dr. sc. Snježana Židovec Lepej, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”,
  • doc. dr. sc. Marko Kutleša, dr. med., docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”,
  • dr. sc. Lorna Stemberger Marić, dr. med., asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”,
  • prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med., redoviti professor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i 
  • doc. dr. sc. Klaudija Višković, naslovni docent Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Novootkriveni koronavirus SARS-CoV-2, uzročnik nove infektivne bolesti nazvane COVID-19, od prvih slučajeva u prosincu 2019. godine, nevjerojatnom brzinom proširio se svijetom i predstavlja globalni izazov koji je zahtijevao medicinske, epidemiološke, prometne i ekonomske intervencije u do sada neviđenim razmjerima.

U ovom priručniku sabrane su najnovije spoznaje o virusologiji, patogenezi, dijagnostici, liječenju i prevenciji COVID-19, a namijenjen je studentima 5. godine medicine.