x
x

Privatne zdravstvene institucije u vrijeme pandemije COVID-19

  02.05.2023.

Menadžerski aspekt privatnih zdravstvenih institucija u Republici Hrvatskoj u vrijeme pandemije COVID-19, članak objavljen u časopisu Revija za socijalnu politiku.

Privatne zdravstvene institucije u vrijeme pandemije COVID-19

Upravljačka ekonomika sa svojim specifičnim obilježjima pruža poseban uvid u upravljanje privatnim institucijama zdravstvene skrbi. Prema izvorima Financijske agencije (FINA) i nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (8622 i 8610), u 2020. godini analizirana industrija u Republici Hrvatskoj sadržavala je 675 subjekata, od kojih su 9 bile specijalne privatne bolnice (8610), a ostale specijalističke liječničke prakse (8622).

Učinkovitost menadžera u uvjetima nesigurnosti i povećanog rizika odražava se u dostupnosti informacija i njihovom iskustvu u sličnim situacijama. Upravo nedostatak informacija koji je bio prisutan u vrijeme pandemije COVID-19 upućuje na učinkovito strateško razmišljanje menadžera (vlasnika) analiziranih institucija koji su pravovremeno reagirali na potrebe tržišta u tim uvjetima. Postupajući na taj način djelovali su kao nadomjestak za specijalističku zdravstvenu skrb koja nije mogla pružiti adekvatne usluge u potrebnoj mjeri.

Martina Sopta Ćorić, Ivanka Trstenjak-Rajković, Uršula Kaštelan