x
x

Magnetna rezonanca dojki – gdje smo 2021?

  19.03.2022.

Radiolozi su uveli preglede magnetske rezonancije dojke (MRI) ranih 80-ih godina dvadesetog stoljeća. Početni rezultati nisu bili ohrabrujući, odnosno nisu dokazali da je MRI metoda superiornija od konvencionalne mamografije ili ultrazvuka dojki. Brzi razvoj tehnologije, omogućio je da danas imamo izvrsnu metodu pregleda, koja je sigurna i brza i postupno postaje jedno od glavnih oruđa u dijagnosticiranju i praćenju bolesnica s rakom dojke.

Magnetna rezonanca dojki – gdje smo 2021?
Za MRI ključno je imati jasne indikacije, no također je važno učiniti ga dostupnim svim pacijentima koji od njega mogu imati koristi.

Magnetna rezonanca (MR) dojki je dobra i sigurna radiološka metoda oslikavanja dojki i aksila. Opće je prihvaćen u dijagnostici i praćenju pacijentica koje su kandidati za neodjuvantnu kemoterapiju raka dojke. MR se kod ovih pacijentica koristi za procjenu odgovora tumora na liječenje, te za planiranje opsega kirurškog zahvata nakon provedenog neoadjuvantnog liječenja.
MR dojki kod pacijentica koje su kandidatkinje za primarno kirurško liječenje mijenja kirurški pristup u oko 11 do 16% slučajeva, dok u oko 3-4 % slučajeva otkriva i dotad nedijagnosticirani proces kontralateralne dojke. Recentnija istraživanja proteklih nekoliko godina, od kojih neka i na više tisuća pacijentica ipak pokazuju značajnu korisnost MR-e dojki u planiranju opsega operativnog zahvata i kod svih pacijentica s ranim rakom dojke koje su kandidatkinje za kirurško liječenje, sa smanjenjem stope pozitivnih resekcijskih rubova na operaciji, te smanjenjem broja potrebnih reoperacija.
U budućnosti bi bilo korisno uvesti pregled MR-om za veći broj, ako ne i za sve pacijentice s dijagnosticiranim rakom dojke prije početka liječenja.

Mirta Zekan-Vučetić , Saša Schmidt, Helga Sertić-Milić , Jelena Popić, Ljubica Luetić-Cavor, Borki Vučetić