x
x

Koliko često je potrebna mamografija?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  27.09.2017.

Mamografija jednom godišnje od 40. godine života povezana je sa smanjenim mortalitetom od raka dojke prema studiji objavljenoj u časopisu Cancer.

Koliko često je potrebna mamografija?

Trenutno postoji nekoliko različitih preporuka za probir mamografijom, a to su:

1.)    Mamografija jednom godišnje od 40. do 84. godine;

2.)    Mamografija jednom godišnje od 45.-54., a zatim svake dvije godine do 79. godine;

3.)    Mamografija svake dvije godine od 50.-74. godine.

Istraživači su usporedili ove tri preporuke s obzirom na rizike i benefite te su zaključili da prva preporuka donosi najveće smanjenje mortaliteta u usporedbi s ostalima. U toj skupini žene su bile na najviše mamografija, najčešće je opozvana dijagnoza raka dojke te je bilo najviše biopsija kojima se ispostavilo da se radi o benignim tvorevinama.

Autori zaključuju kako će žene imati najviše koristi prema ovoj preporuci, ali ne uzimaju se u obzir nedostaci (npr. overdiagnosis).