x
x

Žene i ovisnost – zdravstveni i socijalni odgovori na problem ovisnosti kod žena

  15.03.2023.

Objavljena je nova publikacija EMCDDA-a (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) “Žene i ovisnost – zdravstveni i socijalni odgovori na problem ovisnosti kod žena”. Publikacija pruža pregled najvažnijih aspekata koje treba uzeti u obzir pri planiranju ili pružanju zdravstvenih i društvenih odgovora za žene koje koriste droge, te daje pregled dostupnosti i učinkovitosti odgovora.

Žene i ovisnost – zdravstveni i socijalni odgovori na problem ovisnosti kod žena

Procjenjuje se da je u EU više od 30 milijuna žena (i 50 milijuna muškaraca) u dobi od 15 do 64 godine konzumiralo sredstva ovisnosti u nekom trenutku u životu. Žene i muškarci s problemom ovisnosti o drogama razlikuju se po društvenim karakteristikama, životnim uvjetima i obrascima konzumacije droga, kao i u posljedicama uporabe te brzini razvoja do problema ovisnosti.

Žene koje konzumiraju sredstva ovisnosti, češće će doživjeti stigmu te su u ekonomski nepovoljnijem položaju. Također, vrlo često dolaze iz obitelji u kojima već postoji problem ovisnosti, bile su žrtve zlostavljanja u djetinjstvu ili/i imaju psihijatrijske poremećaje.

Složeni problemi s kojima se suočavaju mnoge žene koje konzumiraju sredstva ovisnosti zahtijevaju koordinaciju i integriranu međusektorsku suradnju. Prema vodiču Europske agencije za droge, potrebe žena i njihove specifičnosti treba uzeti u obzir i uključiti ih u sve aspekte tretmana. Uključivanje žena u planiranje i razvoj relevantnih politika i programa može također značajno poboljšati usluge i povećati njihov doseg.

Novi vodič poziva na edukaciju stručnih suradnik u sustavu zdravstva i socijalne skrbi za pružanje usluga i odgovarajuće pomoći ženama, stvarajući sigurno okruženje kako bi im se olakšao pristup kvalitetnoj skrbi. Ujedno, postoji i potreba za provedbom više istraživanja koja se bave rodnim pitanjima u okviru područja ovisnosti, kao i za provedbom evaluacije različitih pristupa koji bi najbolje odgovorili na potrebe žena.

Jedini adekvatan način da se zadovolje raznolike i složene potrebe žena koje konzumiraju sredstva ovisnosti jest rodno osjetljiv pristup koji se temelji na integriranim uslugama i sustavnoj suradnji različitih sustava.

Više o priručniku Europske agencije za droge o ženama s problemom ovisnosti o drogama može se naći na linku.