x
x

Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske

  15.03.2021.

09. ožujka 2021. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar organizirali su stručni webinar putem kojeg su predstavljeni rezultati te analiza trendova istraživačkog izvješća ,,Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske – Rezultati istraživanja 2019. i analiza trendova uporabe 2011.-2019.”.

Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske

Istraživačko izvješće ,,Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Hrvatske – Rezultati istraživanja 2019. i analiza trendova uporabe 2011.-2019.“ je treće istraživanje raširenosti i obrazaca uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske. Istraživanje je u 2019. godini proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar.

Uvodno su se sudionicima obratili g. Željko Petković, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prof. dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Terensko istraživanje i metodologiju predstavila je prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić iz HZJZ, dok je rezultate istraživanja predstavila izv. prof. dr.sc. Renata Glavak Tkalić, viša znanstvena suradnica na Institutu Pilar.

S obzirom da se u sva tri istraživanja koristila istovjetna metodologija, napravljena je i analiza trendova uporabe sredstava ovisnosti u općoj populaciji.

Prevencija i smanjenje zlouporabe sredstava ovisnosti jedni su od javnozdravstvenih prioriteta u Hrvatskoj. Dosadašnja znanstvena istraživanja u općoj populaciji iz 2011. i 2015. godine, uz pokazatelje Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dali su značajan uvid u prisutnost i obrasce uporabe pojedinih sredstava ovisnosti u općoj populaciji.

Kako bi se sagledala cjelovita slika ovog problema, potrebno je njegovo kontinuirano praćenje kroz različite izvore podataka, u cilju jasnog definiranja veličine i važnosti problema te planiranja i provedbe učinkovitih i sveobuhvatnih preventivnih mjera i intervencija.

Publikacija je dostupna ovdje: Uporaba_sredstava_ovisnosti_u_opcoj_populaciji_RH_2019 (PDF, 7.5 MB).

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr