x
x

Donesena Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti

  10.02.2023.

Dana 08. veljače 2023. na 15. sjednici Hrvatskoga sabora, donesena je Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine.

Donesena Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti

Prema podacima Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima, Hrvatska je iznad europskog prosjeka po konzumiranju ilegalnih droga među mladima.

Ovisnosti o drogama jedna su od najdugotrajnijih prijetnji našem društvu koja izravno i neizravno utječe na živote milijuna ljudi, a borba protiv ovisnosti zahtijeva uspostavu multidisciplinarnog i integriranog pristupa na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini.

Nakon prihvaćanja Nacionalna strategija objavit će se u „Narodnim novinama“. Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Nacionalne strategije, donijeti Akcijski plan djelovanja na području ovisnosti do 2026. kojim će se odrediti nadležnosti, načini i rokovi izvršenja, okvir za praćenje te procjena potrebnih financijskih sredstava za provedbu definiranih mjera (s najvećim procijenjenim doprinosom ostvarenju pojedinog posebnog cilja).

Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine Može se u cijelosti pročitati na poveznici.