x
x

'RemekTijelo' nova javnozdravstvena kampanja

  24.11.2022.

Dnevna bolnica za poremećaje hranjenja H(RANA) i Etnografski muzej u Zagrebu su u okviru javnozdravstvene kampanje "RemekTijelo" otvorili online natječaj za prijavu u program Male škole prevencije poremećaja hranjenja.

'RemekTijelo' nova javnozdravstvena kampanja

Natječaj je namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole te 1. i 2. razreda srednjih škola.

Zainteresirani učenici trebaju na kreativan način izraziti što za njih znači "RemekTijelo".

Mogu se prijaviti sa samostalnim radovima ili grupnim radom u skupini od najviše četiri člana.

Radovi se do 20. prosinca šalju na e-mail adresu remektijelo.emz@gmail.com.

Rad je potrebno prijaviti pod šifrom, bez navođenja imena i prezimena autora.

Šifra može sadržavati brojke, slova te specijalne znakove i simbole.

Svi učenički radovi moći će se pogledati kao dio izložbe "Lica gladi" u Etnografskom muzeju koja je otvorena do 2. svibnja.

Autori najboljih radova dobit će priliku sudjelovanja u Maloj školi prevencije poremećaja hranjenja.

Mala škola prevencije sastoji se od osam radionica koje će voditi educirani terapeuti Dnevne bolnice za poremećaje hranjenja.

Početak je predviđen za siječanj 2023. godine, a radionice će se odvijati svaka dva tjedna subotom u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Po završetku programa polaznici Male škole prevencije poremećaja hranjenja izradit će završne radove pod mentorstvom voditelja radionica i tako postati vršnjački edukatori koji će potom stečeno iskustvo i znanje dijeliti s vršnjacima u cijeloj zemlji kao ambasadori prevencije poremećaja hranjenja.

Dnevna bolnica za poremećaje hranjenja H(RANA)

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyOlfen gelZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: