x
x

Kolonoskopija kao probir na rak debelog crijeva?

  20.10.2022.

Do sada nisu provedena velika randomizirana, kontrolirana ispitivanja ishoda smrtnosti od kolorektalnog karcinoma nakon provedenog kolonoskopskog pregleda. U ovu studiju je uključeno 85 000 ljudi (dobni raspon, 55 - 64) koji prethodno nisu obrađivani i to u Norveškoj, Poljskoj i Švedskoj. Randomizirani su u omjeru 1:2 , ispitivana skupina je dobila poziv za kolonoskopiju, a kontrolna nije.

Kolonoskopija kao probir na rak debelog crijeva?

Samo 42% osoba u ispitivanoj skupini prihvatilo je poziv i napraavilo je kolonoskopiju; oni s polipima imali su kontrolne preglede u standardnim intervalima. Primarna analiza namjere pregleda (koja uključuje sve pozvane osobe, bez obzira na to jesu li obavili kolonoskopiju ili ne) otkrila je nakon 10 godina sljedeće rezultate:

• Kumulativna incidencija kolorektalnog karcinoma bila je značajno niža u pozvanoj skupini (0,98% u odnosu na kontrolnu 1,20%), vjerojatno zbog uklanjanja prekanceroznih polipa.

• Smrtnost povezana s kolorektalnim karcinomom nakon 10 godina nije se značajno razlikovala u dvije skupine (0,28% u odnosu na 0,31%).

• Smrtnost od svih uzroka nakon 10 godina bila je identična u obje skupine (11,0%).

• Među gotovo 12 000 napravljenih kolonoskopija nije zabilježena nijedna perforacija i zabilježeno je 15 slučajeva velikog krvarenja.

U sekundarnoj prilagođenoj analizi prema provedenom protokolu uspoređene su osobe koje su podvrgnute kolonoskopiji u odnosu na kontrolnu skupinu. Razlika u smrtnosti povezanj s kolorektalnim karcinomom bila je značajna, 0,15% u ispitivanoj nasuprot 0,30% u kontrolnoj skupini. Ovaj "najbolji slučaj" ishoda značio bi otprilike 1 smrtni slučaj manje od kolorektalnog karcinoma na 700 kolonoskpija.

U tijeku su velika ispitivanja koja uspoređuju kolonoskopiju i testiranje stolice na okultno krvarenje (fekalna imunokemijska ispitivanja [FIT] ).