x
x

European Cancer Pulse

  25.11.2022.

Uspjeh Europe u borbi protiv raka može biti glavna shema za djelovanje EU na području zaštite zdravlja. Putem Europskog plana za borbu protiv raka i Misije protiv raka (EU Cancer Mission), nalazimo se u prijelomnom trenutku za oblikovanje budućnosti nadzora raka.

European Cancer Pulse

Naš rizik od razvoja raka, vjerojatnost pravovremene dijagnoze i intervencije te naše šanse za preživljavanje, mogu ovisiti o tome gdje živimo.

Na European Health Forumu u Gasteinu 2022. ovo je pitanje bilo u središtu panela kojeg su organizirali European Cancer Organisation, European Cancer Patient Coalition te EFPIA Oncology Platform. Sudionici panela su snažno naglasili stvarnost nejednakosti u borbi protiv raka između i unutar država članica. Žena s rakom dojke u Švedskoj ima veću vjerojatnost da će preživjeti nego žena u Litvi; stope cijepljenja protiv HPV-a na Malti višestruko nadmašuju one u Bugarskoj. Probir, dijagnoza i pristup inovativnim terapijama razlikuju se od regije do regije te od države do države.

Uz sve etičke razloge za rješavanje nejednakosti, postoje čvrsti ekonomski argumenti za ulaganje u kontrolu raka za sve europske građane. Rak pogađa svakog drugog europskog građanina i odgovoran je za jednu od četiri smrti. U financijskom smislu, te pojedinačne tragedije impliciraju gubitak produktivnosti (njih samih i njihovih neformalnih skrbnika) te veću potrošnju za zdravstvo i socijalnu skrb. Zemlje ili regije koje koriste najnaprednije zdravstvene tehnologije za postizanje najboljih zdravstvenih rezultata mogu uživati u ​​ekonomskim benefitima. Suprotno tome, oni s druge strane jaza nejednakosti mogu ekonomski zaosta(ja)ti.

Rješavanje nejednakosti u borbi protiv raka opravdan je čvrstim dokazima. Zato nam je bilo drago vidjeti da su institucije EU-a ovom pitanju dale prioritet razvojem Europskog registra nejednakosti u borbi protiv raka (European Cancer Inequalities Registry). Praćenjem pokazatelja nejednakosti, Registar može pomoći u provedbi Europskog plana za borbu protiv raka. Ovaj registar reflektira viziju prethodnog događanja u Gasteinu: „što se mjeri, to se i učini“.

Brojni dionici su spremni imati aktivnu ulogu u podršci provedbe Plana i Misije protiv raka. Pokazana je spremnost za konkretne načine da se ambicija pretvori u djelo. Samo u području nejednakosti onkološke skrbi, sudionici poput organizacija pacijenata i zdravstvene industrije su kontinuirano naglašavali važnost jednakosti u središtu borbe protiv raka, kao i ulaganje vremena i stručnosti u političke preporuke usmjerene na rješenja za postizanje pravednije skrbi za rak.

Postoji mogućnost nadopune Registra nejednakosti praćenjem šireg raspona podataka i osiguravanjem da su oni predstavljeni javnosti na lako razumljiv način. European Cancer Pulse vidimo kao alat za osnaživanje europskih građana i relevantnih zagovaračkih grupa da adresiraju nedostatke koje je alat identificirao.

Kako bi to učinili, European Cancer Organisation, EFPIA Oncology Platform te Švedski institut za zdravstvenu ekonomiku, razvili su „Europski puls raka“ (European Cancer Pulse). Ovaj novi alat je pokrenut 16. studenoga, javno je dostupan te je dinamičan i utemeljen na dokazima- nadzorna ploča s indikatorima ažurirat će se kako novi podaci postanu dostupni.

Europski puls raka smatramo sredstvom za postizanje odgovornosti i pozitivnog ohrabrenja koje pokreće promjene. Cilj nije suditi ili posramiti zdravstvene sustave koji nisu učinkoviti; cilj je pružiti bogat izvor dokaza koji vode ka zdravijoj budućnosti. 

European Cancer Pulse (www.europeancancerpulse.org) službeno je pokrenut na Europskom summitu o raku 2022. tijekom sesije ‘Action on Cancer Inequalities: Our Shared Roadmap’.

Riječ je o brzom i jednostavnom načinu za otkrivanje razlika u liječenju raka – od zemlje do zemlje i unutar društva – diljem Europe. Ovaj snažan novi alat služi za pružanje bitnih podataka u liječenju raka u cijeloj regiji. Po prvi put moguće je jednostavno vizualizirati nejednakosti u borbi protiv raka, među zemljama i unutar njih, prema indikatorima kao što su:

  • Teret raka
  • Troškovi istraživanja
  • Prevencija
  • Rano otkrivanje
  • Dijagnoza i pristup liječenju
  • Preživljavanje
  • Utjecaj društvenih odrednica itd.

Ovaj alat će također biti važan za novoosnovanu skupinu nacionalnih i europskih parlamentaraca za borbu protiv raka (www.canceraction.eu) jer će pomoći u njihovim aktivnostima s ciljem rješavanja nejednakosti u borbi protiv raka na nacionalnoj i europskoj razini.

Izvor: Helt Hub