x
x

Prava žena na dostupnost zdravstvenih usluga iz područja reproduktivnog zdravlja

  13.05.2022.

Međunarodni sustav zaštite ljudskih prava regulaciju prekida trudnoće smatra pitanjem ljudskih prava, a u Europi prevladavaju zakoni o prekidu trudnoće, koji dopuštaju prekid trudnoće na zahtjev trudne žene u ranim stadijima trudnoće (obično do desetog, dvanaestog ili četrnaestog tjedna).

Prava žena na dostupnost zdravstvenih usluga iz područja reproduktivnog zdravlja

Reproduktivna su prava sadržana u pravima zajamčenima globalnim i regionalnim međunarodnim ugovorima, između ostalog i u pravu na život, slobodi od mučenja, pravu na privatni život, slobodi od diskriminacije, pravu na zdravlje, što podrazumijevaju i prakse međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava.

Pravo na reproduktivno samoodređenje izrijekom je zajamčeno i Konvencijom UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koja je na snazi i u Republici Hrvatskoj. Konvencija jamči ženama „jednaka prava na slobodno i odgovorno odlučivanje o broju i razmaku između svoje djece te pristup informacijama, obrazovanju i sredstvima koja im omogućuju korištenje ovih prava“.

I Europska Unija poziva sve države članice da omoguće univerzalni pristup sigurnom i legalnom prekidu trudnoće, da osiguraju da prekid trudnoće na zahtjev bude legalan u ranoj trudnoći, ali i kasnije, ukoliko trudnoća ugrožava zdravlje žene. Europski parlament također traži da države članice EU-a osiguraju široku dostupnost niza visokokvalitetnih kontracepcijskih metoda i sredstava, savjetovanje o planiranju obitelji i informacije o kontracepciji.

U Republici Hrvatskoj, zakon propisuje da se nakon 10. tjedna trudnoće prekid može zatražiti u slučaju da je ugroženo zdravlje žene u smislu opasnosti za njen život, u slučaju teških fizičkih ili mentalnih malformacija i oštećenja fetusa i u slučaju kaznenih djela - ako je do trudnoće došlo silovanjem.

Usluge vezane za reproduktivno zdravlje nužno su povezane i s obvezom pružanja psihološke podrške ženama. Sve zdravstvene, a i životne situacije, vezane za reproduktivno zdravlje žena sadrže i vrlo kompleksnu psihološku komponentu. Niti jedna žena, pogotovo u situacijama vezanim za reproduktivno zdravlje koje podrazumijevaju donošenje teških odluka, ne smije ostati bez pružene stručne psihološke pomoći. Također, svaka žena prilikom odluka koje donosi vezano za reproduktivno zdravlje, trudnoću ili prekid trudnoće mora biti upoznata sa svojim zakonskim pravima i načinom njihovih ostvarenja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kroz Savjetovalište za reproduktivno zdravlje u kojem se timskim pristupom i suradnjom rješavaju zdravstveni izazovi mladih i studenata iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Također, građanima je osiguran savjetodavni rad, uz pružanje psihološke podrške u stresnim životnim i zdravstvenim situacijama kroz djelovanje Službe za javno zdravstvo te su, kroz Službu za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, osigurane i psihijatrijske i psihološke zdravstvene usluge koje obuhvaćaju zaštitu mentalnog zdravlja u kriznim i psihološki zahtjevnim životnim situacijama.