x
x

Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata – kako i zašto

  24.07.2011.

Seksualno zdravlje je nedjeljiv dio tjelesnog i mentalnog zdravlja, ključna sastavnica osobnog identiteta uz temeljna prava na očuvanje privatnosti, obitelj i života bez diskriminacije. Za ostvarenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja bitne su društvene okolnosti, odnosi temeljeni na poštovanju i jednakosti, ali i pravodobne i dovoljne informacije te pristupačnost i djelotvornost zdravstvenih službi.

Zaštita reproduktivnog zdravlja adolescenata – kako i zašto

U članku se djelotvornost zaštite reproduktivnog zdravlja razmatra uporabom međunarodno usuglašenih indikatora iz područja spolnosti i to: spolno prenosivih infekcija u populaciji, spolnog ponašanja adolescenata, uporabi kontracepcije, pokazatelja rodnosti, reprodukcije i pobačaja. Svi pokazatelji mogu se promatrati i na razini osobe, kao rizična ponašanja, indikatore značajne na populacijskoj razini te pokazatelje koji procjenjuju dostupnost, raspoloživost i dostatnost zdravstvenih službi.

Kritički se analiziraju dostupni podatci o rizičnim ponašanjima adolescenata u odnosu na rane seksualne odnose i moguće posljedice kao i povezanost s drugim rizičnim ponašanjima. Uporaba kondoma i kontracepcije viša je u obrazovanih korisnika/korisnica nego u općoj populaciji. Pokazatelji rodnosti ukazuju na sve višu dob kako prvorotki tako i prosječnu dob majki na godišnjim razinama. Pobačaji na zahtjev žene stabilni su u posljednjem desetljeću, iako se broj maloljetnica koje obavljaju pobačaje više bitno ne smanjuje.

Raspoloživost zdravstvenih službi, prema postojećoj organizaciji zdravstvene zaštite, ne pruža dovoljno mogućnosti za ostvarivanje zdravstvene zaštite osobito za adolescentnu populaciju, koja iz niza razloga ne može ili ne želi dolaziti u ginekološke ordinacije primarne zdravstvene zaštite. Percepcija i preporuke adolescenata izričito ukazuju na potrebu postojanja zasebnih organizacijskih jedinica kao savjetovališta za reproduktivno zdravlje.

Edukacija o seksualnosti je u redovitom školskom sustavu nekonzistentno i nedovoljno zastupljena.

Prijedlozi strateških dokumenata uočavaju i interveniraju u postojeće sustave i načine djelovanja. Primjenjivost ovisi ne samo o financijskim mogućnostima već i o organizacijskim i profesionalnim resursima.

Očuvanje i unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja, osobito mladih, jedan je od mogućih izlaza iz vrlo nepovoljne demografske situacije u kojoj se Hrvatska nalazi.

Marina Kuzman

Rad prezentiran na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama u Opatiji, 2011. godine.