x
x

Procjena zdravstvenih rizika i učinkovita komunikacija rizika na mjestima rada

  28.04.2022.

Izmjerite moguće štetnosti na Vašim mjestima rada, male promjene mogu imati veliki utjecaj na poboljšanje zaštite na radu. 28. travnja obilježava se Nacionalni dan zaštite na radu.

Procjena zdravstvenih rizika i učinkovita komunikacija rizika na mjestima rada

Pri pravilnoj procjeni utjecaja iz okoliša na zdravlje pojedinca, nužno je izloženost biološkim, kemijskim i fizikalnim prijetnjama promatrati sveobuhvatno. Negativnim utjecajima možemo biti izloženi i u radnom i u životnom okolišu. Otpornost na prijetnje dijelom nasljeđujemo, što podrazumijeva fizikalne procese prilagodbe u našem organizmu definirane samo naslijeđenim genima ili tzv. genomom. Danas različite vrste utjecaja iz okoliša kojima možemo biti izloženi nazivamo ekspozom, a dio prilagodbe ili nemogućnosti prilagodbe organizma na prijetnje iz okoliša odvija se okolišem uvjetovanim procesima tzv. epigenetskim procesima. Otpornost organizma na ekspozom ovisi o vrsti i trajanju izloženosti te količini čimbenika, ali i o prethodnoj provedbi osnovnih preventivnih aktivnosti – primjeni zdravih životnih navika (tjelesne aktivnosti, nepušenja, pravilne prehrane), provedbi preventivnih pregleda i cijepljenja.

Spektar zdravstvenih učinaka u slučaju izloženosti štetnim čimbenicima iz radnog okoliša vrlo je širok. Dijagnostika i terapija su izazov, a razina smanjene kvalitete života i radne učinkovitosti te zdravstveno-ekonomske posljedice značajne. S druge strane, prevencija izloženosti iz radnog okoliša jednostavna je i obuhvaća: edukaciju, provedbu mjerenja štetnosti na mjestima rada i provedbu preventivnih pregleda.

Nije svaka prijetnja i rizik. Razliku čini doza, tj. razina izloženosti radnom okolišu s mogućim utjecajem na zdravlje. Uloga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ je promocija partnerskog i savjetodavnog pristupa poslodavcima. Zavod pomaže prepoznati i odrediti razine mogućih štetnosti tijekom radnih procesa u različitim vrstama uzoraka - u vodi, zraku na površinama mjesta rada ili u proizvodnim sirovinama, sve kako bi se poslodavcima pomoglo u podizanju razine konkurentnosti i vrijednosti njihovih proizvoda i usluga.

Stara krilatica „Bolje spriječiti, nego liječiti!“ nikada nije bila korisnija poruka, nego u ovo vrijeme novih izloženosti na mjestima rada u skladu s razvojem tehnologija. Navedene osnovne mjere prevencije pomažu u prepoznavanju izloženosti, dok sveobuhvatna procjena rizika i provedba mjerenja u radnom okolišu podižu razinu otpornosti i štite zdravlje radnika te predstavljaju, dugoročno gledano, vrijedno ulaganje za poslodavca.