x
x

EU4Health: budući prioriteti, usmjerenost i potrebe

  15.04.2023.

Program EU4Health ima za cilj izgraditi snažnu Europsku zdravstvenu uniju podupiranjem zakonodavnih i nezakonodavnih zdravstvenih prioriteta Unije. S proračunom od 5,3 milijarde eura za razdoblje 2021. – 2027., program predstavlja dosad neviđenu razinu financijske posvećenosti javnom zdravstvu.

EU4Health: budući prioriteti, usmjerenost i potrebe

Program EU4Health usvojen je kao odgovor na pandemiju COVID-19 i kako bi se ojačala pripravnost na krize u EU. Pandemija je istaknula krhkost nacionalnih zdravstvenih sustava. Program EU4Health doprinijet će dugoročnim zdravstvenim izazovima izgradnjom jačih, otpornijih i pristupačnijih zdravstvenih sustava.

Europska komisija poziva ključne dionike da sudjeluju u ciljanom savjetovanju o trenutačnim i budućim zdravstvenim prioritetima Unije, strateškim usmjerenjima i zdravstvenim potrebama kojima se treba baviti kroz buduće godišnje programe rada EU4Health. Rezultati istraživanja će se koristiti u izvješću o provedenom savjetovanju, a također će biti uključeni u konferenciju dionika EU4Health 9. lipnja 2023.

Rok za doprinos online savjetovanju je 8. svibnja 2023.