x
x

Matcha: malo zeleno čudo za sigurno zdravlje?

  26.12.2022.

Matcha čaj nazivaju stimulansom jer sadrži kofein. Tvrdi se da taj kofein iz matcha čaja djeluje na organizam drukčije nego kofein iz kave. Navodi se da ovaj moćan biljni stimulans osigurava stabilniji i dugotrajniji poticaj za razliku ok kave, šalice ili dvije čaja napravljenog od matcha praha može pomoći da svoj dan provedete čisti, motivirani i puni energije.

Matcha: malo zeleno čudo za sigurno zdravlje?

Riječ matcha doslovno znači "čaj u prahu". Riječ je o zelenom matcha čaju za koji se tvrdi da je moćniji od običnog zelenog čaja. Takav zeleni čaj u prahu stoljećima se koristi u japanskim čajnim ceremonijama, pa kažu da se najbolja matcha uzgaja i proizvodi upravo u Japanu. Listići zelenog čaja za premium matcha prah beru se nekoliko tjedana prije uobičajenog vremena berbe, isključivo s grmova koji su skriveni od izravne sunčeve svjetlosti. Dakle, listovi koji završavaju kao matcha čaj uzgajaju se u sjeni. Manja količina svjetla kojoj je matcha čaj izložen navodno povećava hranjive tvari u matchi, posebno klorofil, zeleni biljni pigment koji omogućuje biljkama apsorbiranje energije sunčeve svjetlosti. Klorofil je bogat antioksidansima i daje matchi njezinu kričavo zelenu boju. Rast u sjeni također navodno povećava količinu L-teanina. To je aminokiselina za koju se tvrdi da potiče mentalnu jasnoću, usredotočenost i osjećaj smirenosti, ali bez smanjenja budnosti.

Što kažu dokazi iz literature o ovom malom zelenom čudu?

Kad se u PubMed upiše riječ matcha, dobije se samo 158 rezultata. To je jako malo literature za nešto uz što se veže toliko zdravstvenih tvrdnji. Objavljen je samo jedan sustavni pregled literature u kojem je analizirana matcha. U tom je sustavnom pregledu istražen učinak kofeina i L-teanina na poboljšanje kognitivnih sposobnosti (Anas Sohail i sur., 2021). U tom je sustavnom pregledu pronađen samo jedan klinički pokus u kojem je ispitana matcha (Baba i sur., 2021, Nutrients). U tom je pokusu sudjelovalo malo (N = 51) zdravih ispitanika u dobi od 50 do 69 godina, koji su opisali opadanje kognitivnih funkcija. Ispitanici su podijeljeni u 3 skupine: placebo, kofein ili matcha. Uzimali su 9 kapsula dnevno tijekom 12 tjedana. Ispitanicima je izazvan blagi akutni stres kako bi se ispitalo djelovanje intervencija pod stresom. Baba i sur. zaključili su kako matcha poboljšava radnu izvedbu i pažnju pod psihičkim stresom u odnosu na sam kofein. Međutim, rezultati pokusa koji su proveli Baba i sur. bi mogli biti pristrani jer su mnogi ispitanici već imali naviku piti zeleni čaj. Nadalje, budući da nisu izmjereni nikakvi mjerljivi biomarkeri niti kvalitativne procjene za procjenu razine percipiranog stresa u ispitanika, potrebna su daljnja istraživanja učinka matche na stres, izvedbu, pažnju, pamćenje i cjelokupnu kogniciju.

Nadalje, ako se traže klinički pokusi o matchi, njih ima čak 8 – a nisu svi bili randomizirani kontrolirani pokusi. Osim opisanog pokusa koji su objavili Baba i sur., ostali pokusi analizirali su učinak matcha čaja na različite ishode.

El-Elimat i sur., 2022. su objavili nerandomizirano pilot istraživanje u kojem je sudjelovalo 40 ispitanika. Svi ti ispitanici sudjelovali su u programu mršavljenja u kojem im je propisan niskokalorijski plan prehrane. Pola ispitanika razvrstano je u skupinu koja je uz takvu prehranu uzimala matcha čaj, a druga polovica ispitanika bila je kontrolna skupina. Ispitanici su praćeni 12 tjedana. Sastav tijela na kraju pokusa i antropometrijska mjerenja nisu se značajno razlikovali između dviju skupina.

Baba i sur. proveli su randomizirani placebom kontrolirani pokus da ispitaju poboljšava li matcha pozornost mladih odraslih osoba nakon blagog akutnog stresa i koja se kognitivna funkcija poboljšava. Uključili su 42 ispitanika u dobi od 25 do 34 godine koji su konzumirali 2 g matche dnevno tijekom 2 tjedna. Analizirani ishodi bili su pamćenje, pozornost, prepoznavanje izraza lica, radna memorija, vizualne informacije i motoričke funkcije. Vremena reakcije na Stroop testu za funkciju pozornosti bila su značajno niža u matcha skupini nego u placebo skupini. Točni rezultati u testu percepcije emocija značajno su se povećali za sudionike u matcha skupini u usporedbi s onima u placebo grupi. Nisu pronađene značajne razlike između skupina u drugim testovima.

Sakurai i sur. (2020) proveli su pokus tijekom 12 tjedana u koji su uključili 61 ispitanika, starijih osoba koje žive u zajednici, koji su primali svaki dan napitak od 3 g svježeg matcha praha ili placebo kako bi se ispitao učinak matcha praha na kognitivne funkcije. Autori zaključuju da nikakav značajan učinak matcha zelenog čaja u prahu nije uočen u svih ispitanika tijekom pokusa, ali je značajan učinak na kognitivne promjene, posebno u domeni jezika, prikazan u ispitanica.

Svakodnevna konzumacija matcha zelenog čaja u prahu tijekom 3 tjedna utječe na oksidaciju supstrata tijekom vježbanja umjerenog intenziteta u žena, pokazali su Willems i sur. (2021). U pokus su uključili 12 žena prosječne dobi 28 godina.

U pokusu na 39 zdravih studenata Unno i sur. zaključuju kako 15 dana konzumacije matcha čaja značajno smanjuje anksioznost i reakciju na stres u usporedbi s placebom.

Matcha čaj povećava oksidaciju masti tijekom brzog hodanja kod žena, zaključak je Willemsa i sur. (2018), temeljem pokusa u kojem je sudjelovalo 13 žena, prosječne dobi 27 godina. U pokusu su žene pile matcha čaj tri puta na dan prije pokusa i jednom na dan pokusa.

Dietz i sur. uzeli su 23 ispitanika, i podijelili pokus u 4 dijela. U svakom dijelu pokusa ispitanicima su dali jedan od 4 ispitivana proizvoda: matcha čaj, čokoladicu koja sadrži matcha čaj (svaka je imala 4 g matcha čaja), placebo čaj ili placebo čokoladicu. Ispitani su ishodi o raspoloženju i kognitivnoj izvedbi, prije konzumacije i 60 min nakon konzumacije. Zaključuju da njihov pokus ukazuje kako matcha čaj, kad se konzumira u realnim dozama, može izazvati male učinke na brzinu pažnje i epizodno sekundarno pamćenje u niskom stupnju. Ali da su potrebna dodatna istraživanja.

I to je sve. Svi ti pokusi uključili su premalen broj ispitanika, imali su brojne metodološke probleme i bili su vrlo kratki – najdulji su trajali tek 3 mjeseca. Rezultati iz svih tih pokusa mogu se samo smatrati obećavajućim i ti se potencijalni učinci matcha čaja trebaju istražiti u visoko-kvalitetnim randomiziranim kontroliranim pokusima koji će trajati dovoljno dugo. Dakle, trenutno nemamo odgovarajuće dokaze iz kliničkih pokusa na ljudima o fantastičnim tvrdnjama vezanim za učinak matcha čaja na zdravlje i bolest čovjeka.

Livia Puljak