x
x

Projekt NFP4Health

  20.04.2023.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jej jedan od 22 partnera u projektu NFP4Health – Joint Action on increasing the capacity of National Focal Points (NFP).

Projekt NFP4Health

Zajednička akcija za povećanje kapaciteta nacionalnih kontakt točaka (NFP) – NFP4Health, financirana u okviru programa EU za zdravlje, ima za cilj pomoći u stvaranju inovativne, održive i koherentne mreže nacionalnih kontakt točaka koja će povećati kapacitet država članica za povlačenje EU sredstava te kreirati održive akcije za promicanje postizanja zdravstvenih ciljeva za razdoblje 2021.-2027.

Razvojem i jačanjem kapaciteta NFP-a europskih zemalja, projekt ima za cilj osigurati kvalitetan pristup novom EU4Health programu i osigurati komplementarnost s drugim regionalnim, nacionalnim i EU politikama, fondovima i programima. NFP4Health će maksimizirati napore za iskorištavanje svih raspoloživih zdravstvenih sredstava i osiguravanje pristupačnosti i održivosti zdravstvenih sustava.

Nacionalne kontaktne točke formiraju savjetodavni sustav za sudionike koji djeluju lokalno i koji su predani omogućavanju ravnopravnog sudjelovanja u zdravstvenom programu EU-a u svim zemljama. Kako bi potencijalnim kandidatima i sudionicima projekta pružili visokokvalitetne usluge, NFP-ovi bi trebali imati čvrsto zajedničko razumijevanje pravila i postupaka Europskog programa javnog zdravstva. Nadalje, trebali bi biti svjesni drugih inicijativa dostupnih na nacionalnoj/regionalnoj i europskoj razini koje bi mogle nadopuniti ili se bolje prilagoditi potrebama nacionalnih zdravstvenih zajednica.
Za stvarno postizanje promjene potrebno je pomoći državama članicama da izgrade svoje kapacitete za osmišljavanje održivih provedbenih mjera, bez obzira na to je li izvor financiranja EU4Health ili drugi instrumenti financiranja EU-a.

Ciljevi projekta:

1. Razviti održivu NFP mrežu / strukturu koja će ponuditi potporu za provedbu, pokretanje i dugoročno održavanje programa EU4Health kroz inicijative integrirane politike temeljene na ključnim dokazima i preporukama. Uloga NFP-a u pokretanju i potpori programa EU4Heatlth bit će u skladu s pravnom osnovom i bit će predloženi zajednički minimalni standardi.

2. Mapirati sinergije s drugim alatima povezanim sa zdravljem kako bi maksimalno povećali mogućnosti financiranja i mogućnosti za prijavitelje programa EU4Health.

3. Snažno se usredotočiti na razvoj vještina NFP-ova, kroz sveobuhvatnu obuku, vještine i razvoj znanja.

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.10.2021.-30.9.2024.)

Ukupna vrijednost projekta: 18.749.114,78 HRK

Voditeljica projekta za HZJZ: Bojana Raičković, mag.psych.