x
x

Stabilna ishemijska bolest srca: invazivno liječenje nije bolje od lijekova?

  30.11.2019.

U bolesnika sa stabilnom ishemijskom srčanom bolešću, invazivno liječenje ne čini se ništa boljim od optimalne medicinske terapije za sprečavanje kardiovaskularnih (CV) događaja, pokazalo je međunarodno ispitivanje ISCHEMIA.

Stabilna ishemijska bolest srca: invazivno liječenje nije bolje od lijekova?

Rezultati su predstavljena na godišnjem sastanku Američke udruge za srce u Philadelphiji.

Gotovo 5200 odraslih osoba sa stabilnom ishemijskom bolešću srca i umjerenom do teškom ishemijom randomizirano je na invazivno ili konzervativno liječenje. U ispitivanoj skupini pacijenti su podvrgnuti kateterizaciji srca nakon čega je uslijedila perkutana koronarna intervencija (PCI) ili stavljanjosnice, kad je to bilo moguće, a primili su i potrebnu farmakoterapiju. Kontrolna skupina je liječenja samo lijekovima. Napomenimo da su bolesnici s bolešću lijeve glavne koronarne arterije bili isključeni.

U 4 godine se incidencija primarne krajnje točke – smrtnost od moždanog ili srčanog udara, reanimacija zbog srčanog zastoja, hospitalizacija zbog nestabilne angine ili zatajivanja srca - nije značajno razlikovala između ispitivane i kontrolne skupina (13,3% i 15,5 %). Glavni sekundarni ishod koji je uključio smrtnost od kardiovaskularnog događaja također se nije značajno razlikovao (11,7% i 13,9%).