x
x

Kod bolesnika na dijalizi liječenih denosumabom zabilježena teška hipokalcemija

  20.12.2022.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) istražuje rizik od nastanka teške hipokalcemije s ozbiljnim ishodima, uključujući hospitalizaciju i smrt, kod pacijenata s uznapredovalom bolešću bubrega na dijalizi koji za terapijiu osteporoze imaju denosumab.

Kod bolesnika na dijalizi liječenih denosumabom zabilježena teška hipokalcemija

Preliminirani rezultati ukazuju na povećani rizik od hipokalcemije ili niske razine kalcija u krvi kod pacijenata s uznapredovalom bolešću bubrega. Preliminarni rezultati iz posebne interne studije koja dalje istražuje hipokalcijemiju kod pacijenata na dijalizi liječenih denosumabom pokazuju znatan rizik s ozbiljnim ishodima, uključujući hospitalizaciju i smrt.

Stručnjaci FDA nastavljaju procjenjivati ovaj potencijalni sigurnosni problem s primjenom denosumaba kod bolesnika s uznapredovalom bolešću bubrega, osobito onih na dijalizi. Svoje konačne zaključke i preporuke objavit će nakon provedenog istraživanja i evaluacije.

Zdravstveni radnici kod propisivanja denosumaba trebaju razmotriti rizike od hipokalcijemije kod bolesnika na dijalizi. Kod primjene denosumaba kod bolesnika na dijalizi treba nadoknaditi i kalcij i vitamin D i češće pratiti koncentraciju kalcija u krvi. Pri tome je važno upozoriti pacijente da se jave liječniku ako primijete simptome hipokalcemije.