x
x

COVID-19: odgođena kožna reakcija nakon cijepljenja

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  05.03.2021.

Nakon primjene Moderninog cjepiva u 12 pacijenata zabilježene su serije odgođenih kožnih reakcija. Reakcije se javljaju prosječno nakon 8 dana blizu mjesta injekcije Moderna mRNA cjepiva, dok je 5 pacijenata dobilo plak od najmanje 10 cm u promjeru. Simptomi su prošli nakon prosječno 6 dana.

COVID-19: odgođena kožna reakcija nakon cijepljenja

Većina pacijenata je dobila terapiju ledom i antihistaminicima, dok su neki primili kortikosteroide, a jedan pacijent antibiotike.

Svim pacijentima je sugerirana druga doza, jer reakcija na prvu dozu cjepiva nije kontraindikacija za cijepljenje. Polovina pacijenta  je imala ponovnu reakciju nakon druge doze, uz početak simptoma prosječno 2 dana nakon cijepljenja.

Autori se nadaju da će ovo pismo potaknuti dodatne prijave epidemioloških karakteristika, uzroka i posljedica odgođenih kutanih reakcija. Ova informacija može smanjiti zabrinutost pacijenata, omogućiti završetak cijepljenja i smanjiti nepotrebnu primjenu antibiotika.