x
x

Karakteristike i rani ishodi bolesnika hospitaliziranih zbog COVID-19 u NY

  28.04.2020.

Karakteristike, komorbiditeti i ishodi 5700 bolesnika hospitaliziranih s COVID-19 u New York City području

Karakteristike i rani ishodi bolesnika hospitaliziranih zbog COVID-19 u NY

Rezultati:

 • 5700 pacijenata; medijan dobi 63 godine (interkvartilni raspon {IQR}, 52-75; raspon 0-107 godina); 39,7% žene
 • Najčešći komorbiditeti: hipertenzija (3026; 56,6%), pretilost (1737; 41,7%) i dijabetes (1808; 33,8%)
 • Medijan skora na Charlson Comorbidity Index iznosio je 4 boda (IQR 2-6), što odgovara 53% procijenjenom 10-godišnjem preživljenju i odraz je značajnog opterećenja komorbiditetima kod ovih bolesnika
 • Kod prijema 30,7% bolesnika bilo je febrilno17,3% tahipnoično (RF >24/min), 20,8% zahtijevalo kisik
 • 2,1% bolesnika je imalo koinfekciju s drugim respiratornim virusima

 • Opisane su karakteristike i rani ishodi bolesnika hospitaliziranih zbog COVID-19 u 12 bolnica u New Yorku i okolici (SAD)
 • Najviše je bilo starijih bolesnika, muškaraca i onih sa komorbiditetima, što je slično kao i u izvještajima iz Kine
 • Mortalitet je značajno niži nego u studijama iz Kine, najvjerojatnije zbog drugačijih kriterija hospitalizaciju
 • Ova je studija obuhvatila mortalitet samo onih bolesnika koji su imali konačan ishod liječenja do kraja promatranog razdoblja, te bi podaci mogli biti drugačiji u dugotrajnijim studijama
 • Nalaz visoke stope mortaliteta među mehanički ventiliranim bolesnicima sličan je drugim izvještajima iz SAD-a
 • Poznato je da ACEi i ARB mogu značajno pojačati ekspresiju mRNA srčanog angiotenzin-konvertirajućeg enzima 2 (ACE-2), zbog čega se raspravlja o mogućim neželjenim, protektivnim ili bifazičnim efektima tih lijekova u bolesnika koji ih uzimaju; obzirom da su to najčešće korišteni antihipertenzivi, to predstavlja dodatan faktor u planiranju liječenja bolesnika, no ova studija ne može dati odgovor na to pitanje zbog mnogo čimbenika zbunjivanja tj. confounder (dob, spol, rasa, narodnost, socioekonomski status, komorbiditeti)

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPlivit C 1000 PlusIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: