x
x

Reorganizacija ginekologije zbog obnove bolnica oštećenih u potresu

  12.09.2022.

Ministarstvo zdravstva je najavilo početak reorganizacije bolničkog sustava zbog obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu.

Reorganizacija ginekologije zbog obnove bolnica oštećenih u potresu
Prioritet će biti nesmetano pružanje zdravstvene skrbi svim pacijentima.

U prvoj fazi provodit će se reorganizacija odjela ginekologije zagrebačkih KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i KB Sveti Duh.

Prioritet će biti nesmetano pružanje zdravstvene skrbi svim pacijentima.

Kako je najavljeno, nijedna aktivnost neće biti stavljena "na čekanje".

U prvoj fazi odvija se reorganizacija odjela ginekologije.

Pacijenticama će se osigurati isti liječnici iz matičnih ustanova, kako bi se nastavilo optimalno praćenje zdravstvenog stanja kao i kontinuitet povjerljivog odnosa pacijentice i prvotnog liječnika.

U KBC Sestre milosrdnice od 12. rujna počinje raditi poliklinička služba iz KB Merkur, pa će sve pacijentice koje su imale termine za preglede do kraja rujna biti preusmjerene u ambulante KBC Sestre milosrdnice.

Nakon 1. listopada će sve tamošnje ambulante nastaviti raditi u dvije smjene.

Do kraja rujna onkološke pacijentice u procesu liječenja bit će zbrinute u KB Merkur, a od 1. listopada će dobiti termine za postupke liječenja prema svom rasporedu u KBC Sestre milosrdnice.

Početak liječenja kod onih kod kojih je planiran u KB Merkur, nakon 1. listopada bit će obavljen u KBC Sestre milosrdnice, bez ikakvog odgađanja i sukladno ranijem planu.

Djelatnost rodilišta KB Merkur preusmjerit će se u KBC Sestre milosrdnice, ali zbog ograničenih kapaciteta i KB Sveti Duh, te za trudnice i rodilje iz Krapinsko-zagorske županije, Opća bolnica Zabok.

Od 16. rujna rodilište i hitna ginekološka služba KB Merkur prestaju primati pacijentice i preusmjeravaju u te ustanove.

Pacijentice bez komplikacija u trudnoći iz okolnih županija upućuju se u opće bolnice Sisak, Karlovac, Bjelovar i Zabok, ovisno o lokaciji kojoj gravitiraju.

Izvor: Ministarstvo zdravstva

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelMaxirinoPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: