x
x

Korelacija između učestalosti mikronukleusa i displazije u Papa razmazmazu

  21.07.2012.

Kako bi se odredila učestalost mikronuklearnih stanica stanica ispitivani su razmazi sa epitelnim stanicama rodnice 200 pacijentica pripremljeni modificiranom metodom (Nacionalni institut za karcinome, Mexico). Obzirom na pretpostavku da odljuštene epitelne stanice u pacjentica koje imaju cervikalnu displaziju imaju veću učestalost mikronuklearnih stanica, korelirana je s rezultatima Papa testa.

Korelacija između učestalosti mikronukleusa i displazije u Papa razmazmazu

Stakalca za Papa razmaz i stakalca za mikronukleus su posebno označena. Od ukupnog broja uzoraka za mikronukleus analizirano je njih 88. 112 uzorka je bilo zbog lošeg bojenja, prisutnosti velikog broja bakterija, gljiva, leukocita, eritrocita izuzeto od mikroskopiranja.

Preparati su analizirani pod svjetlosnim mikroskopom (povećanje 1000x). U svakom uzorku pregledano je po 1000 stanica u kojima je utvrđen ukupni broj mikronukleusa, a usporedno su izbrojene stanice s mikronukleusima i niihova raspodjela. Svaka je mikronukleusna stanica morala imati intaktnu citoplazmu, te se nije smjela preklapati sa susjednim stanicama. Mikronukleusi su determinirani u skladu s propisanim HUMN-a, pri čemu je njihova veličina smjela iznositi 1/16 do 1/3 promjeran glavnih jezgara.

Regresijskom analizom je utvrđen određeni stupanj korelacije između prediktorske varijable i učestalosti mikronukleusa.
(dopuštenjem Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu br. 04-76/2009-292 od 21.05.2009.).

Š. Findri Guštek1, V. Oreščanin2, N. Kopjar3, B. Petrović Raškovski4, B. Hunjak5

1Specijalistička ginekološka ordinacija, 2Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 3Institut za medicinska istraživanja, 4Poliklinika FINDRI-GUŠTEK, 5Hrvatski zavod za javno zdravstvo

4. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama,
Opatija, 2012

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPlivit C 1000 PlusMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: