x
x

Rizik za komplikacije u trudnoći nakon IVF-a

  05.02.2019.

Istraživanje provedeno uz sudjelovanje 58.500 žena ukazuje na do 40% veći rizik za ozbiljne komplikacije u trudnoći do koje je došlo uz pomoć IVF-a.

Rizik za komplikacije u trudnoći nakon IVF-a

11.500 ispitanica je zatrudnjelo uz pomoć IVF-a, a istraživači su pratili učestalost 44 komplikacije u trudnoći.

IVF je bio povezan s više nego dvostruko većim rizikom za prisutnost najmanje triju ovih komplikacija.

Kanadski znanstvenici s McGill University posebno naglašavaju vezu IVF-a i povećanja rizika za teško krvarenje, sepsu i nužnost liječenja na jedinicama intenzivne skrbi.

Kako piše Canadian Medical Association Journal, najmanje jedna komplikacija je zabilježena kod 31 od 1000 trudnica koje su prošle IVF.

Kod ostalih sudionica istraživanja  ove komplikacije su se javljale u 22 od 1000 slučajeva.

Istraživači su prilikom izračuna rizika u obzir uzeli čimbenike poput dobi trudnice i eventualne blizanačke trudnoće.

Izvor: Daily Mail