x
x

Muzikoterapija u liječenju depresije i demencije

  Klara Čičić, dr. med.

  19.05.2017.

Muzikoterapija smanjuje simptome depresije u pacijenata s demencijom, no ne utječe na simptome agitacije i agresije, objavljeno je u bazi Cochrane Database of Systematic Reviews.

Muzikoterapija u liječenju depresije i demencije

Metaanalizom nije utvrđen pozitivan utjecaj muzkoterapije na ponašanje i kogniciju osoba s demencijom, no ona može umanjiti simptome depresije te se stoga može preporučiti u pacijenata s demecijom.

Muzikoterapija uključuje pjevanje ili sviranje nekog instrumenta u trajanju od 30-60 minuta dnevno. Za demenciju nema lijeka, a ovo jr dobra, nefarmakološka i jeftina metoda kojom se može poboljšati život osoba s demencijom.