x
x

Gerijatrijska problematika 2020. godine vezana uz COVID-19

  09.10.2021.

Nekoliko značajnih elemenata zdravstvene zaštite starijih osoba dovele su zbog pandemije COVID-19 ovu posebno ranjivu i krhku populaciju u prvi plan hitne medicinske pomoći. Radilo se o deliriju, korištenju telezdravstvenih usluga, posebne skrbi na kraju života i zlostavljanju starijih osoba.

Gerijatrijska problematika 2020. godine vezana uz COVID-19

U posljednjih nekoliko godina liječnici hitne pomoći počeli su prepoznavati složenost i važnost gerijatrijske hitne medicine. Svjesni smo da je populacija starijih osoba u stalnom porastu i da ima svoje jedinstvene karakteristike.

U preglednom radu su istaknute i teme kao što su prijelom kuka u starijoj populaciji, sinkope i odgovor na pitanja kako smanjenju recidive kod gerijatrijskih pacijenata u hitnoj pomoći. Ukratko, ovaj pregledni članak sažima gerijatrijsku hitnu medicinsku literaturu koja vam može pomoći u svakodnevno radu u skrbi za starije odrasle osobe.