x
x

Glatiramer acetat više nije kontraindiciran u trudnoći!

  30.05.2017.

U Europi i Hrvatskoj ukinuta je kontraindikacija za korištenje glatiramer acetata u liječenju multiple skleroze kod trudnica i žena koje planiraju trudnoću.

Glatiramer acetat više nije kontraindiciran u trudnoći!

Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) početkom travnja ukinula je zabranu korištenja lijeka, glatiramer acetata za liječenje multiple skleroze kod trudnica i žena koje planiraju trudnoću. 

Ukidanje kontraindikacije za korištenje lijeka u trudnoći uslijedilo je nakon pozitivnog izvješća o izmjeni upute za lijek koje je izdala britanska Regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode. Suglasnost s izvješćem dale su države članice u Europi koje su bile uključene u proceduru. Europska regulatorna tijela donijela su odluku na temelju detaljnih analiza podataka o primjeni ove terapije kod žena koje su tek naknadno saznale da su trudne. 

Više o lijeku saznajte u interaktivnoj prezentaciji: glatiramer acetat (Copaxone).

Online tečaj: Multipla skleroza

Vademecum: Copaxone